Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W okresie od lipca do grudnia 2021 r. w Bibliotece Miejskiej w Nachodzie odbyło się w sumie 7 warsztatów, w których uczestniczyli seniorzy i dzieci.

Realizacja warsztatów pt. “Pocztówka z podróży” w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku będących częścią cyklu warsztatów pn.  „Podróże w czasie”.