Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W okresie od czerwca do grudnia 2021 r kłodzcy seniorzy oraz juniorzy uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach: plastycznych, kulinarnych, rękodzieła, fotograficznych oraz zielarskich.  Wymienione warsztaty były świetną okazją do jeszcze lepszego poznania się oraz spędzenia wspólnie czasu, niezależnie od wieku. Warsztaty zdecydowanie połączyły pokolenia.