Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy jest placówką wychowania pozaszkolnego. Realizuje program dydaktyczno wychowawczy zgodnie ze statutem, planem pracy opracowanym przez radę pedagogiczną, sugestiami komitetu rodzicielskiego, rady młodzieżowej i bieżącym zapotrzebowaniem środowiska.
Podstawowym założeniem pracy MDK jest podmiotowe traktowanie uczestnika stałego i takie formy wychowania, by przebieg pracy w roku oświatowym przybierał formę swobodnych poszukiwań twórczych przy całkowitym eliminowaniu przymusu, jako metody intensyfikacji wysiłku.
Podstawą organizacji procesu nauczania i wychodzenia w MDK jest współdziałanie uczestników i nauczycieli. MDK zakłada indywidualne, grupowe i zbiorowe formy pracy dydaktycznej.
Wyróżnikiem MDK jest współdziałanie nauczycieli z rodzicami. Jego celem jest wypracowanie przez dziecko sukcesów na niwie kulturalnej czy hobbystycznej.
Kolejnym wyróżnikiem jest wzajemne współdziałanie między uczestnikami poszczególnych kół, pracowni. Celom tej swoistej integracji służy cały kalendarz imprez wewnętrznych i lokalnych. Fundamentalną zasadą pracy była zawsze zasada otwartości placówki na potrzeby środowiska lokalnego. Głównym zadaniem i ambicją MDK jest zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków oraz możliwości do wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień, a także kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego.
Rodzaj zajęć:
- dekoracyjne
- plastyczne
- muzyczne
- teatralne
- modelarskie
- szachowe
- robotyka
- turystyczne

Kontakt
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy      
ul. Nauczycielska 2
58 – 100 Świdnica
tel/fax. 74/851-33-30
Adres email do sekretariatu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Fundacja SERCE – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej powstała na bazie i w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” z/s w Świdnicy, która od 1987 roku prowadzi szeroką działalność terapeutyczno-wychowawczą na rzecz najuboższych dzieci.


Celem Fundacji jest:
• kształtowanie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, przygotowywanie ich do życia w społeczeństwie oraz promocja i obrona ich praw,
• pomoc dzieciom poszkodowanym przez los - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach, pochodzących z ubogich lub dysfunkcyjnych rodzin, przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz dzieciom nad którymi sprawowane są różnorodne formy rodzinnej opieki zastępczej, w zakresie:
- wyrównywania szans życiowych,
- działalności charytatywnej na ich rzecz,
- ochrony i promocji zdrowia,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku,
- kultury, sztuki i tradycji,
- upowszechniania kultury i sportu.

Kontakt
Fundacja SERCE- Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej
ul. Kościelna 15
58-100 Świdnica
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zespół Pieśni i Tańca “JUBILAT” został założony w 1975 roku w Świdnicy. Powstał dzięki inicjatywie Alfreda Galanta, dyrektora Świdnickiej Fabryki Wagonów oraz władz miasta.
Od tamtej pory mieszkańcy Świdnicy i z wielu innych miast Dolnego Śląska, Polski i zagranicy miało okazję oklaskiwać zespół, który nieustannie udoskonala swoje umiejętności.
W 1981 patronat nad “Jubilatem”, który trwa aż do dnia dzisiejszego przejął Świdnicki Ośrodek Kultury.
Pomimo tego, że zespół pochodzi z Dolnego Śląska stawia sobie jako główne zadanie kultywowanie folklorystycznej tradycji wszystkich regionów Polski. Przez promocję bogatych zasobów polskiej tradycji ludowej, zespół stara się ocalić od zapomnienia jej imponujące dziedzictwo.
Wybitny poziom artystyczny zespołu został osiągnięty dzięki zaangażowaniu członków zespołu, ale także dzięki profesjonalnemu wkładowi choreografów oraz instruktorów: LUBOMIRA SZMIDA, obecnego dyrektora artystycznego (od 1985) oraz choreografa i ANNY TRZECIAK asystenta choreografa.

Kontakt
Zespół Pieśni i Tańca Jubilat
Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica, Rynek 43
Tel:(+48) 74852 13 37
Fax: (+48) 74852 13 37
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zespół „Krąg” istnieje od 35 lat przy Świdnickim Ośrodku Kultury. Grupa jest wielokrotnym laureatem festiwali krajowych i zagranicznych. Najważniejszym osiągnięciem zespołu jest III miejsce na międzynarodowym festiwalu „Otwarta Europa Moskwa 2007”
Priorytetem programowym zespołu są narodowe tańce polskie oraz tańce regionalne: polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek, tańce górali żywieckich, tańce ziemi lubelskiej.
Zajęcia prowadzą Maria Skiślewicz i Wojciech Skiślewicz.

Kontakt
Zespół „Krag”
Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica, Rynek 43
Tel:(+48) 74852 13 37
Fax: (+48) 74852 13 37
Zapisy i zapytania należy kierować pod numer telefonu 74 851 56 55 oraz mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 17:00 w Klubie Bolko.


Kluby sportowe prowadzą w Świdnicy zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach:

PIŁKA NOŻNA

Miejski Klub Sportowy Polonia- Stal Świdnica
ul. Śląska 35a, 58-100 Świdnica
tel. 604-862-195
 http://www.poloniastal.swidnica.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UKS "GRYF" Świdnica
58-100 Świdnica, ul Kliczkowska 27
tel. 507 095 526
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SIATKÓWKA

Miejski Klub Siatkówki „POLONIA” Świdnica
ul. Długa 33,58-100 Świdnica
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mks.poloniaswidnica.pl

AKROBATYKA

Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Świdnica
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29
58-100 Świdnica
tel. +48 665 666 353
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UKS Acro Club Świdnica
ul. Głowackiego 14
58-100 Świdnica

KOSZYKÓWKA

Stowarzyszenie Basket Świdnica
ul. Długa 33, 58-100 Świdnica
tel. 604 145 570
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

PIŁKA RĘCZNA

Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica"
ul. Długa 33, 58-100 Świdnica
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AIKIDO

Stowarzyszenie AIKI-VITA
ul. Grodzka 21/8, 58-316 Wałbrzych
tel.: +48 605 569 323
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TAEKWON-DO

Sportowy Klub Taekwon-do Tiger
Ośrodek Szkoleniowy SKT "TIGER"
ul. Wrocławska 29 (D.H. ODRA - Ip.)
58-200 Dzierżoniów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
infolinia: 501 073 411

JUDO

Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica
ul. Długa 33
58-100 Świdnica  
tel.: +48 603 33 00 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy
Kiedy mija okres aktywności zawodowej, kiedy dzieci już dorosły, a kochane wnuki też mają swoje życie, można i trzeba w końcu pomyśleć o sobie, znaleźć czas dla siebie, trzeba po prostu wyjść z domu.
Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku istnieje i prowadzi działalność wśród seniorów Ziemi Świdnickiej od 2007 r. To atrakcyjna, bogata i ciągle otwarta oferta dla kobiet i mężczyzn w wieku 55+, to wspaniała przestrzeń aktywności. Na Uniwersytecie poznamy fantastycznych, pogodnych ludzi, będziemy robić to, o czym do tej pory tylko marzyliśmy, odkryjemy w sobie nowe pasje i zdolności. Ofertę Uniwersytetu można podzielić na zajęcia dla ducha i dla ciała.
Prowadzone zajęcia cieszą się dużą popularnością, są to lektoraty językowe, warsztaty psychologiczne, treningi pamięci, taniec, zumba, pilates, pływanie, gimnastyka w wodzie, turystyka. Na Uniwersytecie poznamy fantastycznych, pogodnych ludzi, uczestnicy mogą robi to, o czym do tej pory tylko marzyli, odkrywa w sobie nowe pasje i zdolności.
Życie na emeryturze wcale nie musi być nudne i smutne. Wręcz przeciwnie, może być pogodne i fascynujące!
Jesień życia może stać się wiosną życia!
więcej informacji na stronie :http://www.utw.swidnica.pl


W Świdnicy obecnie funkcjonują dwa kluby seniora, skupiające seniorów po 60-tym roku życia.

Jeden na Osiedlu Młodych przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30, w filii  nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Klub czynny: poniedziałek i czwartek, godz.16.00-18.00
Zajęcia: integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki, prelekcje, zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje seniorów a także wycieczki, imprezy okolicznościowe.

Drugi na osiedlu Zarzecze,  przy ul. Rolniczej 9,  przy Parafii Kościoła Miłosierdzia Bożego w Świdnicy.
Klub czynny : wtorek i czwartek , godz: 16.00-18.00
Zajęcia: ruchowe (gimnastyka-taniec), plastyczne, integracyjne, śpiew przy gitarze, relaksacyjne, trening pamięci, gry stolikowe, pogadanki na temat zdrowia i urody, wycieczki, imprezy okolicznościowe.


Dzienny Dom zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia oraz kompensuje skutki samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym.

Seniorzy Dziennego Domu mogą korzystać z:
• usług opiekuńczych
• terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej:
    – zajęcia ruchowe z piłkami
    – zajęcia ruchowe na stepie
    – spacer z kijkami
    – zajęcia ze śpiewu
    – zajęcia teatralne
    – zajęcia plastyczne
    – trening pamięci
    – zajęcia ogrodnicze-hortiterapia
    – zajęcia taneczne-choreoterapia
    – klub dobrej książki-biblioterapia
    – klub filmowy
    – zajęcia komputerowe
    – zajęcia „Złotej Igły”
• usług rehabilitacyjnych
• posiłku w formie obiadu
• poradnictwa specjalistycznego
• zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych:
    – imprezy okolicznościowe
    – zabawy taneczne
    – wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze
    – imprezy sportowe
    – festiwale i przeglądy artystyczne

Z usług Dziennego Domu mogą korzystać osoby, które spełniają poniższe warunki:
• osoby powyżej 60 r.ż.
• osoby nieaktywne zawodowo
• są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania
• są niesamodzielne,  bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego
• posiadają niskie dochody
• posiadają złe warunki mieszkaniowe
• będący mieszkańcami Świdnicy

Więcej informacji na stronie: http://senior-wigor.swidnica.pl


Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.
Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniane są w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.
W każdej drużynie i gromadzie jest budowany program działania mający na celu realizację postawionych sobie wspólnie celów wychowawczych. Jest realizowany głównie przez zdobywanie zuchowych i harcerskich sprawności, znaków służb, uprawnień państwowych, realizację zadań zespołowych i projektów.
Formą aktywności programowej jest zabawa w kogoś lub w coś (w gromadach zuchowych), gra (w drużynach harcerskich), poszukiwanie (w drużynach starszoharcerskich) oraz służba i wyczyn (w drużynach wędrowniczych). Harcerskie działanie obejmuje wiele bardzo różnorodnych obszarów programowych.

Program działania:
- imprezy, rajdy
- obozy
- turnieje
- kursy, szkolenia


Kontakt
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
tel./fax: +48 748520179
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.swidnica.zhp.pl


Ut Unum Sint
Troską Fundacji objęte jest nie tylko dziecko, lecz cała rodzina. Nie można bowiem skutecznie oddziaływać na dzieci, pozostawiając w cieniu ich rodziców. Fundacja nie ogranicza swojej działalności tylko do dni roboczych, od poniedziałku do soboty. Wykorzystuje różnego rodzaju okazje, które pozwalają być razem osobom z nią związanym, oprócz wyznaczonych rytmem tygodnia, godzin. Takimi momentami są Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, uroczystości związane z przyjmowaniem przez dzieci sakramentów św. Chrztu, I Komunii, Bierzmowania, itp.
Fundacja podejmowała i podejmuje różne zadania we współpracy z organami administracji publicznej.

Stałe formy działalności Fundacji:
• Niepubliczne Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”
• Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium”
• Hostel dla ofiar przemocy;
• Wypoczynek letni i zimowy w formie półkolonii i kolonii.
• Imprezy o charakterze kulturalnym m.in. koncerty, wystawy, festyny, itp.

Kontakt
Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „UT UNUM SINT”
58-100 Świdnica, uL. Adama Mickiewicza 9
Tel.: 74 853 3327
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.utunumsint.pl