Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60 Plus „RADOŚĆ”
Ul. Boh. Getta 13 a
57-300 Kłodzko  

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 14.06.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jako Stowarzyszenie zwykłe.
Swoim zakresem obejmuje integrację i aktywizację Seniorów poprzez organizacje różnych form życia kulturalnego, artystycznego, społecznego, poprzez edukację w zakresie  zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych oraz poprzez reprezentowanie interesów  i problemów osób starszych u władz administracji samorządowej i państwowej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współdziałanie z odpowiednimi organami władzy, służące pozyskiwaniu środków finansowych oraz poprzez udzielanie różnej pomocy na wykonanie zadań określonych w regulaminie stowarzyszenia.
Stowarzyszenie skupia 77 członków, którzy spotykają się co tydzień w czwartek.
W ramach swej działalności zorganizowano m.in. szerg imprez okolicznościowych: Dzień Seniora, wieczerzę wigilijną, zabawę sylwestrową, śniadanie wielkanocne, organizowane również były wyjazdy plenerowe, wczasy wypoczynkowe, prelekcje na temat zdrowia, bezpieczeństwa oraz prawne.
Seniorzy uczestniczyli w kursie komputerowym. Przy stowarzyszeniu działa zespół muzyczny „Radośni”.


Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko

Siedziba klubu: ul. Wandy 1, 57-300 Kłodzko
Biuro piłki nożnej: OSiR Kłodzko, ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku
Barwy klubowe: zielono - biało - czarne
Rok powstania: 1946

Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży  w trzech sekcjach sportowych: piłki nożnej, koszykówki i tenisa stołowego. Szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, pracujący z różnymi grupami wiekowymi. Większość drużyn poszczególnych sekcji uczestniczy w rozgrywkach odpowiednich związków sportowych, a najmłodsze dzieci w okręgowych turniejach.


 Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy

Siedziba klubu: Kłodzki Ośrodek Kultury, Plac Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko
Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z piłki siatkowej.

Historia klubu:
Działalność klubu rozpoczęta została w 2008 r. Pierwsze treningi sekcji siatkarskiej, w grupie 24 dziewczynek (rocznik 1998 – 1999) miały miejsce 01.10.2008 r. w hali sportowej OSiR w Kłodzku. W 2009 r. odbyła się selekcja grupy dziewcząt, tym razem rocznik 2000 i 2001. 25 uczestniczek w październiku 2009 r. rozpoczęło zajęcia w sali gimnastyczne Gimnazjum nr w Kłodzku.
W styczniu 2010 r. rodzice zawodniczek jako członkowie – założyciele powołali do życia Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy z siedzibą przy KCKSiR w Kłodzku, w dniu 21 stycznia 2010 r. Starostwo Powiatowe w Kłodzku wydało decyzję o wpisaniu Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej.


 Informacja o działalności Powiatowego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 6

Stowarzyszenie utworzone w 2007 roku, z inicjatywy grupy osób, którzy postanowili nieść pomoc osobom sprawnym inaczej w formie psychologicznej, organizacyjnej i koleżeńskiej oraz często wykluczonym społecznie ze względu na swoje ograniczenie.
Działalność opiera się na współpracy ze szkołą, w której mieści się siedziba, z władzami powiatu, miasta, gminy, banków istniejących w Kłodzku, biblioteką powiatową i miejską, piekarniami i instytucją Brata Alberta, z dyrekcjami marketów oraz ze wszystkimi kołami, klubami, którzy skupiają emerytów na terenie miasta.
Działalność opiera się na działaniach społeczno-organizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych, tak aby poczuli się dowartościowani po zakończeniu pracy zawodowej, ponieważ  wielu jest schorowanych, samotnych, chorych i bezradnych psychicznie.
Organizowane są różnego rodzaju  spotkania, wycieczki, wyjścia do ciekawych instytucji, zwiedzanie miasta zabytkowego. We współpracy z Muzeum Ziemi Kłodzkiej organizowane są w czerwcu wernisaże oraz warsztaty różnych technik malarskich, rzeźbiarskich, kinowych, w każdym roku inna technika.
Pełną rehabilitację członkowie stowarzyszenia mają uczestnicząc w rozgrywkach w kręgle (dwa razy w miesiącu), cztery razy w miesiącu korzystają z zajęć na basenie oraz z nordic walking. Stowarzyszenie współpracuje z podobną organizacją osób niepełnosprawnych z Czech z Rychnowa.
Od wielu lat dbając o zdrowie psychicznie i kondycję fizyczną organizowane są turnusy rehabilitacyjne nad morzem w Sarbinowie lub w Mrzeżynie  razem z Centrum Rehabilitacyjno – Medycznym we Wrocławiu.
W ramach działalności stowarzyszenia organizowane są wycieczki, wyjazdy, spotkania z ludźmi ciekawymi, przy stowarzyszeniu działa zespół wokalny. Tradycyjnie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Dzień Matki.
Stowarzyszenie działa:
- poniedziałki w godz. 11:00 – 13:00
- czwartki w godz. 12:00 – 15:00


 Stowarzyszenie "Promyk" Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku – zarejestrowane w KRS 0000515688
Ul. Armii Krajowej 1
57-300 Kłodzko
Tel.74 867 22 94
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://www.stowarzyszeniepromyk.klodzko.pl/

Stowarzyszenie zgodnie ze swym statutem realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i rodzin oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy i wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna prowadzi Klub Seniora dla ponad 100 Seniorów w Kłodzku. W ramach integracji środowisk Seniorów prowadzone są różnego rodzaju zajęcia oraz imprezy okolicznościowe w każdy wtorek, na których odbywają się prelekcje na różne tematy.
Odbywają się również zabawy taneczne, które są bardzo dobrą formą rehabilitacji i integracji społecznej. Seniorzy uczestniczą również w jednodniowych lub kilkudniowych wycieczkach w ciekawe miejsca kraju oraz wyjeżdżają na dwutygodniowe wczasy wypoczynkowe np. nad morze.

Seniorzy są bardzo aktywni, uczestniczą bardzo chętnie w różnych imprezach organizowanych na zewnątrz jak również w samym Klubie Seniora np.:
- Spotkania wielkanocne,
- Opłatek,
- Bale karnawałowe,
- Śledzik,
- Jasełka,
- Dzień Matki,
- Dzień Kobiet itp.

Stowarzyszenie prowadzi stołówkę, w której tanie, domowe obiady mogą spożywać Seniorzy oraz wszyscy konsumenci z zewnątrz.
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 – 15:30.

Poza własnymi zadaniami Stowarzyszenie "Promyk" Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku realizuje zadania statutowe zlecane przez Burmistrza Miasta Kłodzka w postaci: prowadzenia usług opiekuńczych wobec osób uprawnionych do tej formy pomocy z terenu Miasta Kłodzka, prowadzi działalność w Jadłodajni w postaci przygotowania i wydawania gorącej zupy dla podopiecznych kierowanych przez OPS Kłodzko.

Wszystkie zadania zarówno własne jak zlecone prowadzone są na rzecz różnych grup społecznych oczekujących na pomoc.


Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka Kłodzko”
Szkole Podstawowej Nr 6
ul. Boh. Getta 22
57 – 300 Kłodzko

Klub powstał w wyniku długoletnich tradycji sportowych szkoły  oraz znacznych osiągnięć. (Od 15 lat w szkole organizowane były wyjazdy szkoleniowe na narty dla licznej rzeszy dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen).

Klub swoją działalność rozpoczął w czerwcu 2002 roku.
W swoich szeregach Klub skupia w sekcji narciarskiej 60 zawodników, w pływackiej 40. Są to uczniowie i młodzież ze szkół kłodzkich.
a)Celem Klubu jest:
1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości sprzętowe i obiektowe szkoły, oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia zainteresowań sportowych,
3. organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w szkołach, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6. organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

W klubie istnieją trzy sekcje:
Narciarstwo zjazdowe
Pływanie
Lekkoatletyka

Formy pracy:
– zajęcia szkoleniowe
– starty w zawodach
– treningi ogólnorozwojowe
– organizacja zawodów
– organizacja festynów
– zagospodarowanie ferii zimowych
– praca z uczniem zdolnym.


 Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Wydziale Turystyki w Kłodzku, Wyższej Szkoły Zarządzania  „Edukacja” we Wrocławiu.

Zapisanych jest 55 słuchaczy, którzy spotykają się w każdy wtorek w godz. 15:30-19:50 w siedzibie Uczelni w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2f. Każde spotkanie rozpoczyna się wykładem naukowym o różnorodnej tematyce. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra uniwersytecka oraz praktycy z wybranych dziedzin życia.

Cele:
Głównym celem działalności UTW jest propagowanie wśród emerytów i rencistów wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnienie i aktualizowanie wiedzy a przede wszystkim włączanie do pracy na rzecz drugiego człowieka.
Podstawowym zadaniem uniwersytetu jest zorganizowanie ciekawych zajęć , które wzbogacą wiedzę słuchaczy z zakresu turystyki, psychologii społecznej, prawa, medycyny, nauk humanistycznych, społecznych, historii kultury i sztuki. Proponujemy również naukę języków obcych: Język angielski i niemiecki na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz zajęcia z informatyki na wybranym przez uczestników poziomie zaawansowania.
W celu uatrakcyjnienia oferty wprowadzone zostały zajęcia aktywizujące ruch fizyczny poprzez zabawę i relaks. Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach. Słuchacze sami określają stopień swojej wiedzy i uczestniczą w grupach przez siebie wybranych zarówno językowych jak i informatycznych.
W ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Edukacja zorganizowane są zajęcia dydaktyczne mające na celu przedstawienie walorów turystycznych Kłodzka. Zajęcia realizowane są  w formie wykładów, prezentacji a także warsztatów.
Zagospodarowanie wolnego czasu poprzez zajęcia w uniwersytecie daje Seniorom wiedzę potrzebną do zrozumienia zjawisk zachodzących we współczesnym świecie oraz co najmniej podstawowe umiejętności korzystania z cyberprzestrzeni, poruszania się w gospodarce rynkowej, uczestniczenia w dobrach kultury i nauki, co przeciwdziała ich odosobnieniu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Współpraca uniwersytetów trzeciego wieku daje wymierne korzyści. Wzajemne życzliwe i wymagające relacje motywują kadrę naukową do systematycznego wzbogacania i pogłębiania wiedzy o osobach starszych, zaś seniorzy poprzez wykłady mogą mieć stałe, bezpośrednie kontakty z uznanymi autorytetami naukowymi z wielu dziedzin.


Stowarzyszenie „Uniwersytet III wieku – Kłodzko” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej,
ul. Ignacego Łukasiewicza 4
57-300 Kłodzko.

Zebranie założycielskie i rejestracja Stowarzyszenia „Uniwersytet III Wieku –Kłodzko”
W dniu 4 maja 2016 r. w Kłodzku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Uniwersytet III Wieku-Kłodzko”. W zebraniu wzięły udział 24 osoby. Podczas zebrania przedstawione zostały cele Stowarzyszenia oraz Statut. Podjęto jednogłośnie uchwały o utworzeniu Stowarzyszenia i przyjęciu Statutu.

W dniu 29 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – Kłodzko , numer KRS 0000619883.

Podstawowym celem „Uniwersytetu III Wieku – Kłodzko” jest propagowanie wśród Seniorów wartościowego sposobu życia opartego na rozwoju zainteresowań, aktywności intelektualnej, społecznej, kulturalnej i fizycznej. Cel ten jest realizowany m.in. przez organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów tematycznych.
Uniwersytet III Wieku – Kłodzko współpracuje z następującymi  instytucjami  i organizacjami:
 
1. Urzędem Miasta w  Kłodzku
2. Muzeum Ziemi Kłodzkiej
3. Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
4. Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kłodzku
5. Nadleśnictwem Zdroje
6. Towarzystwem Miłośników Ziemi Kłodzkiej
7. Towarzystwem Wiedzy Powszechnej


 Polski Związek Emerytów i Rencistów, funkcjonuje po okresie przerwy od 2011 r.

Obecnie liczy 340 członków. Siedziba związku  mieści się  na terenie basenu miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Kłodzku.
Podejmuje wiele działań w sferze kultury, sportu, rekreacji organizując dla swoich członków:
• spotkania świąteczne,
• wigilie,
• dzień Seniora,
• dzień Babci,
• wyjazdy integracyjne,  
• różnorodne imprezy.
Często organizowane są spotkania uczestników z przedstawicielami innych organizacji, dzieci ze szkół czy z przedstawicielami samorządu terytorialnego, na których członkowie mają możliwość zapoznania się z przysługującymi im prawami i przywilejem.
Członkowie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów  uczestniczą w pracach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w której opiniują podział środków PFRON w powiecie kłodzkim. Polski Związek Emerytów i Rencistów jest jednym z członków Sudeckiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,  gdzie kilkanaście organizacji pozarządowych walczy o równe prawa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.


 Związek strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Komenda główna Rzeszów - Jednostka Strzelecka 1918 Kłodzko im. gen. bryg Józefa Hallera

Związek Strzelecki należy do organizacji proobronnych i społeczno – wychowawczych. Odegrał wielką rolę w przygotowaniach do odzyskania przez Polskę Niepodległości jeszcze przed Wielką Wojną w latach 1914 – 1918, potem przez uczestnictwo Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej na froncie rosyjskim oraz w pracy konspiracyjnej na Wschodzie. A w wolnej Ojczyźnie, biorąc udział w walkach o Jej granice, a następnie przygotowując młodzież w dziedzinach przysposobienia wojskowego i wychowania obywatelskiego, mając za cel zapewnienie Polsce bezpieczeństwa.
Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego powstał w 2013 roku. Jednostki Strzeleckie, które go tworzą, należały kiedyś do ZS „S” OS-W. Dyskusje w latach 2012 – 2013 wewnątrz stowarzyszenia, co do strategii i taktyki działań Organizacji i będący ich skutkiem brak porozumienia, spowodowały, że część jednostek strzeleckich utworzyła swoje stowarzyszenie, które przyjęło nazwę:
Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Prowadzi działalność patriotyczną, taktyczną i szkoleniową, polegającą na:
1) rozwijaniu i propagowaniu inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) budowaniu powszechnego zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji państwowych i samorządowych,
3) upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu, turystyki,
4) kształtowaniu sprawności fizycznej,
5) szkoleniu z zakresu musztry, strzelectwa, terenoznawstwa, saperstwa, walki wręcz survivalu,
6) kształtowaniu świadomości patriotycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.