Image is not available

Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska.
Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Image is not available

Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska.
Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Image is not available

Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska.
Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Image is not available

Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska.
Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Image is not available

Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska.
Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Arrow
Arrow
Slider

Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.
Nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652
Całkowita wartość projektu 581 880,14 euro w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 494 598,11 euro.

Projekt dotyczy transgranicznej i międzypokoleniowej współpracy juniorów i seniorów.
Powstanie sieć współpracujących stowarzyszeń, grup nieformalnych i instytucji pracujących z juniorami i seniorami w 6 partnerskich miastach - 3 polskich i 3 czeskich.

Celami szczegółowymi są:
- wzmocnienie współpracy pomiędzy juniorami i seniorami w obrębie miast partnerskich,
- wzmocnienie współpracy polskich i czeskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji zajmujących się pracą z seniorami i młodzieżą,
- ograniczenie negatywnych stereotypów panujących wśród grup docelowych, dzięki zaangażowaniu we wspólne działania.

Projekt realizują następujący partnerzy:
Partner wiodący
Gmina Miejska Kłodzko
Partnerzy:
- Gmina Miasto Świdnica
- Gmina Kędzierzyn-Koźle
- Folklorystyczny Zespół "Barunka" z Czeskiej Skalicy
- Miasto Nachod
- Miasto Hronov.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie szereg działań:
1. międzygeneracyjne warsztaty we wszystkich miastach o różnej tematyce:
sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, gry, malarskie, kulinarne, turystyczne, fotograficzne, rękodzielnicze, językowe itp.
2. 18 polsko - czeskich warsztatów transgranicznych. Każdy z partnerów zorganizuje
3 warsztaty integracyjne dla miast partnerskich z drugiej strony granicy,
3. 6 dużych wydarzeń integracyjnych o charakterze sportowym i kulturalnym, w których będą
uczestniczyć przedstawiciele z wszystkich miast partnerów projektu.