Image is not available

Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Image is not available

Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Image is not available

Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Image is not available

Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Image is not available

Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Arrow
Arrow
Slider

Projekt pod názvem „Mezigenerační přeshraniční integrace” je dofinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.
Reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652
Celková hodnota projektu činí 581 880,14 € a to včetně dofinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 494 598,11 €.

Projekt je zaměřen na přeshraniční a mezigenerační spolupráci dětí a seniorů.
V rámci projektu vznikne v 6 partnerských městech (3 českých a 3 polských) síť spolupracujících sdružení, neformálních skupin a institucí pracujících s dětmi a seniory.  

Specifické cíle:
- posílení spolupráce mezi seniory a dětmi na území partnerských měst,
- umocnění spolupráce polských a českých nevládních organizací, neformálních skupin a institucí pracujících se seniory a dětmi,
- omezení působení negativních stereotypů panujících v cílových skupinách prostřednictvím zapojení do společných aktivit.

Projekt realizují následující partneři:
Veducí partner
Městská obec Kladsko
Partneři:
- Městská obec Svídnice
- Obec Kandřín-Kozlí
- Folklórní soubor "Barunka" z České Skalice
- Město Náchod
- Město Hronov.

V rámci projektu bude realizována řada aktivit:
1. mezigenerační workshopy s různou tématikou ve všech partnerských městech:
sportovní, výtvarné, hudební, taneční, maliřské, kulinářské, turistické, fotografické, rukodělné, jazykové, zaměřené na společenské hry atp.
2. 18 polsko-českých přeshraničních workshopů. Každý partner uspořádá 3 integrační workshopy pro partnerská města na druhé straně hranice,
3. 6 velkých integračních akcí sportovního či kulturního charakteru, jichž s zúčastní zástupci všech partnerských měst projektu.