Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Městské středisko kultury v Kędzierzyně-Koźlu vychází nepřetržitě vstříc individuálním potřebám vzdělávacích zařízení, sociálních skupin i jednotlivých klientů a popularizuje průběžně tvořenou uměleckou a kulturní nabídku. Základním cílem střediska je kulturní edukace a připravenost komunity  se aktivně kultury účastnit.
V současné době pracuje ve středisku více než 30 kroužků a sekcí uměleckého a zájmového zaměření např.: hudební, vokální, taneční, baletní, výtvarný, sochařský, filmový, fotografický, filatelistický, modelářský.

Adresa:
Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Al. Jana Pawła II 27
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 02 540, fax. 77 48 02 551
http://www.mok.kedzierzyn-kozle.com.pl/


Městská veřejná knihovna v Kędzierzyně-Koźlu je centrálním zařízením městské sítě veřejných knihoven. Zajišťuje komplexní knihovnické služby pro obyvatele města. Slouží k rozvíjení a uspokojování čtenářských, vzdělávacích a informační potřeb, k popularizaci znalostí, vzdělání a rozvoji kultury. Dbá o řádné fungování městské knihovnické sítě.
Kromě činnosti v rozsahu zpřístupňování a informací knihovna pořádá řadu pořadů a akcí propagujících knihy a knihovnu. Ke stálých formám propagace patří: Knižní veletrh nad Odrou (Targi Książki Nad Odrą), literární soutěž „Krajobrazy słowa”, Salón hudby a literatury, cyklus pořadů pro děti a mládež s názvem „Dny literatury pro děti a mládež” a také ekologickou činnost „Zelená knihovna”.

Adresa:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Telefon: 77 482 37 80, 77 482 37 42
http://mbpkk.pl/


Oddělení pro mládež „Kultura - otevřená studna” nabízí krásnou a populárně-naučnou literaturu, časopisy pro mládež, komiksy,  audiobooky, stolní hry. V prostorách oddělení pro mládež je k dispozici Wi-Fi a herní konzoly.

Adresa:
Oddział dla młodzieży „Studnia Otwarta Kultura”
ul. Poniatowskiego 1-3/II
tel. 77 403 68 58
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Muzeum Kozelska srdečně zve ke spolupráci všechna vzdělávací zařízení z našeho regionu. Nabízíme následujcí oblasti spolupráce:
1. zpřístupnění prostorů Muzea (konferenční sál, 40 židlí, stoly, projektor, plátno, ozvučení) pro komorní akce;
2. zpřístupnění prostorů Muzea pro vzdělávací účely – vyučovací hodiny vedené např. učiteli v muzejním prostředí (dějepis, literatura, jazyky, občanská výchova, další) s možností využít  infrastrukturu uvedenou v bodě 1;
3. prohlídka Muzea pro skupiny do 40 osob, samostantně nebo s muzejním průvodcem;
4. účast ve vybraných workshopech z edukační nabídky našeho Muzea jako například:
archeologické semináře, tkalcovské dílny, prezentace kozelské legendy, účast v muzejních vyučovacích hodinách

Adresa:
Muzeum Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B
tel. 77/ 482-36-86
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://muzeumkozle.pl/


Mládežnická rada města je poradním hlasem mládežnické komunity namířeným směrem k vedení města. Skládá se ze zástupců všech kędzierzyńsko-kozielských základních a středních škol. Skupina  reprezentuje zájmy a potřeby mládežnické části komunity, účastní se konzultací a také vymezování strategických úkolů zacílených pro tuto sociální skupinu.  

Adresa:
Młodzieżowa Rada Miasta
ul. Grzegorza Piramowicza 32
tel. 77 405 04 88
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Skautský oddíl Kędzierzyn-Koźle Władysława Planetorza

Skauti (Związek Harcerstwa Polskiego) je největší výchovná organizace dětí a mládeže v Polsku, čítající 100 tisíc členů. Téměř sto let je hlavním cílem činnosti ZHP podpora výchovy skautů a skautek  – vytváření podmínek pro jejich všestranný rozvoj.
Oddíl ZHP Kędzierzyn-Koźle obsáhne svým rozsahem činností město a okres (Powiat) Kędzierzyn-Koźle. V současné době ho tvoří 250 vlčat, skautů a instruktorů.

Adresa:
Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle im. Władysława Planetorza
ul. Kozielska 2
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sdružení sportovní klub „Koziołek” Kędzierzyn-Koźle je organizace zabývající se popularizací sportu a podporou iniciativ, jejichž cílem je propagace zdraví a fyzické aktivity mezi dětmi, mládeží, dospělými a také mezi lidmi v seniorském věku. Sekce pořádá běhy, cyklistické závody, závody v cross duathlonu, triathlonu a také rodinné pěší výlety.

Adresa:
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koziołek” Kędzierzyn-Koźle
ul. Łukasiewicza 57a
tel. 693 712 936
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sdružení soubor písní a tanců KOMES
Soubor vznikl v roce 1982. Do roku 1985 působil jako dětský vokálně-pohybový soubor. Od roku 1985 funguje jako soubor folkloristický. Členy souboru byli v té době žáci základních škol prvního a druhého stupně, škol středních a také studenti z oblasti Kędzierzyna-Koźle a okolí. V roce 2000 vznikla dospělá skupina Souboru písní a tanců "Komes", která se z velké části skládala z rodičů skupiny dětí a mládeže. Během let své činnosti se soubor "Komes" účastnil četných přehlídek, soutěží, domácích a zahraničních vystoupení.

Adresa:
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca KOMES
ul. Kazimierza Wielkiego 9
tel. 601 517 394
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://kk-komes.wixsite.com/komes


Státní hudební škola č. 1
Kędzierzyńská hudební škola je veřejnou uměleckou školou, spadající pod ministra kultury a umění. Jejím posláním je šíření hudební kultury výukou hry na nástrojích v základním a pokročilém stupni. Činnost školy je zaměřená na individuální a skupinovou výuku, na hru různých hudebních stylů: od klasiky, přes soudobou hudbu po jazz. Zaujímá důležité místo na kulturní mapě města, aktivizuje kulturní život a utváří uměleckou amatérskou činnost

Adresa:
Państwowa Szkoła Muzyczna nr 1
ul. Kościuszki 40
tel. +48 77 472 33 95
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.psmkedzierzyn.cba.pl/psmkedzierzyn/Witamy.html


Základní hudební škola I. stupně č. 2 v Kędzierzyně-Koźlu Marie Szymanowské
Ve Státní hudební škole I. stupně č. 2 v Kędzierzyně-Koźlu se děti mohou učit hře na těchto nástrojích: klavír, housle, violoncello, akordeon, klasická kytara, flétna, klarinet, saxofon, trubka, eufonium, lesní roh, pozoun, tuba, bicí nástroje.
Výuka probíhá ve dvou cyklech:
cyklus 6 letý, zájemci ve věku od 7 do 10 let
cyklus 4 letý, zájemci ve věku od 8 do 16 let

Adresa:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu im Marii Szymanowskiej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
tel. +48 77 482 37 43
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.psm-kozle.pl/


Dětská univerzita UNIKIDS
..učení hrou zaměřené na studování. Je určena pro všechny děti od 6-13 let,

Adresa:
Sekretariat SJO LANG
al. Jana Pawła II 41a
tel. +48 77 483 82 97
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://unikids.pl/kedzierzynkozle


Sportovní kluby z oblasti města Kędzierzyn-Koźle provozující činnosti pro děti a mládež:

Uczniowski Klub Sportowy „UKS Kłodnica w Kędzierzynie-Koźlu” – badminton
ul. Szymanowskiego 19
tel. 513 073 433
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Beninca Uczniowski Klub Sportowy "Feniks" – badminton
ul. Wyspa 13/3
tel. 666 300 079
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy MMKS Kędzierzyn-Koźle
Badminton, lehká atletika, košíková - děvčata a chlapci, odbíjená - děvčata a chlapci, plavání, stolní tenis, sportovní střelba.
ul. Grunwaldzka 71
tel. 602877572
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.mmks.bnx.pl/news.php

Towarzystwo Sportowe "Chemik” Kędzierzyn-Koźle – fotbal, box
ul. Grunwaldzka 71
tel. 695 429 227
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stowarzyszenie Sympatyków Karate „Bushido” Kędzierzyn-Koźle – karate
ul. Piastowska 47/1
tel. 500 277 800
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://bushido-kk.pl/

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Chemik" – lehká atletika
ul. Grunwaldzka 71
tel. 735 982 942
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „ANTONTEAM – lehká atletika
ul. Leszka Białego 2d/14
tel. 518 206 563
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki” – modelářství
ul. Chopina 14 m. 4
tel. 607 133 706
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klub Sportowy „Cisowa” Kędzierzyn-Koźle – fotbal
ul. Jana Brzechwy 76
tel. 691 375 562
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klub Sportowy Sławięcice w Kędzierzynie-Koźlu – fotbal
ul. Asnyka 14
tel. 604 375 871,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rogowskie Towarzystwo Sportowe „RTS ODRA Kędzierzyn-Koźle – fotbal
ul. Nowowiejska 27
tel. 502 102 869
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej BLACHOWIANKA Kędzierzyn-Koźle – fotbal
ul. Szkolna 15
tel. 609 126 823
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy WOPR Kędzierzyn-Koźle – plavání, vodní záchranářství, jachting
ul. al. Jana Pawła II 31
tel. 601 959 877
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uczniowski Klub Sportowy "CAPER" – šachy, softball, baseball
ul. Stalmacha 20
tel. 601 347 871
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kłodnickie Towarzystwo Sportowe KTS „Kłodnica” – stolní tenis
ul. Kłodnicka 38 A
tel. 500 156 612
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk – zápas
ul. Mieszka I 4
tel. 514 079 547
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Kędzierzyński Klub Tenisowy – tenis
ul. Bolesława Śmiałego 2
tel. 602 632 996
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.kktenis.pl/

Wodniacki Klub Sportowy AQUA ACTIVE – kajakářství
ul. Wyspa 22 b
tel. 669 896 536
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Gmina Kędzierzyn-Koźle zajišťuje široce pojaté aktivity pro občany v seniorském věku a také aktivity z oblasti speciální sociální pomoci prostřednictvím specializované jednotky, která je určena pro profesionální péči o osoby vyžadující pomoc – Městské centrum sociální pomoci (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Hlavní úkoly Centra:
1) Úkoly stanovené zákonem o sociální pomoci zahrnují zejména:
• přiznávání a vyplácení zákonem stanovených dávek,
• sociální práci,
• analýzu a posouzení jevů vyvolávajících poptávku po poskytování dávek sociální pomoci,
• realizaci úkolů vyplývajících z diagnostikovaných sociálních potřeb,
• spolupráci a součinnost se sociálními a nevládními organizacemi,

2) Úkoly stanovené zákonem o násilí v rodině:
• vykonávání široce pojatých preventivních kroků,
• omezování problému násilí v rodině,
• provádění vzdělávacích aktivit v oblasti jevu násilí v rodině.

3) Úkoly stanovené zákonem o podpoře rodiny:
• tvorba a rozvoj systému péče o dítě,
• spolufinancování pobytu dítěte v náhradní rodině, domech pěstounské péče, pečovatelsko- výchovném zařízení,
• tvorba možnosti zvýšení kvalifikace rodinnými asistenty,
• realizace tříletých gminných programů na podporu rodiny,

4) Úkoly stanovené zákonem o rodinných dávkách zahrnují zejména:
• Přiznávání a výplatu rodinných dávek včetně:
• rodinných přídavků spolu s příplatky,
• příspěvků na péči,
• dávek na péči,
• jednorázového příspěvku z titulu narození dítěte.

I. Osoby v seniorském věku z Kędzierzyna-Koźle mohou realizovat své potřeby v mnoha zařízeních, které jsou bezpečným a přátelským místem k trávení volného času, provozování koníčků, zájmů, integrace, tvorbě a ukázkám novým možností.
Takovou funkci plní denní stacionáře (Domy Dziennego Pobytu), do nichž patří:

Denní stanionář č. 1 "Pod Brzozą" (Dom Dziennego Pobytu nr 1 "Pod Brzozą")
ul. Powstańców 26
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 483 28 76    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-1-pod-brzoza

Denní stacionář č. 2 "Magnolia" (Dom Dziennego Pobytu nr 2 "Magnolia")
ul. Piramowicza 27
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax 077 482 32 73    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-1-magnolia

Denní stacionář č. 3 "Radość" (Dom Dziennego Pobytu nr 3 "Radość")
ul. Grabskiego 6
47-223 Kędzierzyn-Koźle osiedle Azoty
tel./fax 77 481-38-64    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-3-radosc

Denní stacionář č. 4 "Wrzos" (Dom Dziennego Pobytu nr 4 "Wrzos")
ul. Kazimierza Wielkiego 6
47-232 Kędzierzyn – Koźle
tel. 77 481 03 82
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-4-wrzos    

Denní stacionář č. 5 "Nasz Dom" (Dom Dziennego Pobytu nr 5 "Nasz Dom")
ul. Tadeusza Kościuszki 43 b
47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE
tel./fax 77 48 11 880    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-5-nasz-dom

Chráněné bydlení
Poskytnutí pomoci formou pobytu v chráněném bydlení předchází provedení šetření rodinného prostředí. Šetření provádí sociální pracovník. Přiznání místa v chráněném bydlení je uděleno na základě správního rozhodnutí.

ul. Waryńskiego 1-3
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 775 479 071, 775 479 072
fax 775 479 073
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/mieszkania-chronione

II. Za účelem zlepšení kvality života seniorů a také další motivace v oblasti vzdělávání a rozvoje v  Kędzierzyně-Koźlu vznikla dvě sdružení představující didaktická pracoviště – Univerzitu třetího věku, kam patří:

Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku Ziemi Kozielskiej (Sdružení Univerzity třetího věku Kozelska)
ul. Skarbowa 10/1
47-200 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.ziemiakozielska.pl
tel. 886-899-316

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku (Sdružení Univerzita třetího věku)
Al. Jana Pawła II 27 (pokój nr 18)
47-220 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.sutwkedzierzynkozle.pl
tel. 785-507-200

III. Osoby v seniorském věku mohou za účelem realizace svých zájmů využívat také bohatou nabídku mnoha jiných sdružení a institucí, které nabízejí program tematicky zaměřený na věk účastníků nebo   věku účastníků přizpůsobený.
Takovými subjekty například jsou:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Cantabile” (Sdružení přátel sboru „Cantabile”)
Al. Jana Pawła II 27
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 606-755-949

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Echo Kresów” (Sdružení přátel sboru „Echo Kresów”)
ul. Skarbowa 10
47-200 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://echokresow.pl
tel. 605-081-831

Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „KOMES” (Sdružení soubor písní a tanců „KOMES”)
ul. Kazimierza Wielkiego 9
47-232 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://komes.art.pl/WP/
tel. 601-517-394

Miejski Ośrodek Kultury (Městské kulturní středisko)
Al. Jana Pawła II 27
47-220 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.mok.kedzierzyn-kozle.com.pl
tel. 77 48 02 540

Miejska Biblioteka Publiczna (Městská veřejná knihovna)
ul. Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://www.mbpkk.pl
tel. 77 482 37 80

Muzeum Ziemi Kozielskiej (Muzeum Kozelska)
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://muzeumkozle.pl
tel. 77 482-36-86