Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Rukodělné práce (únor – červenec 2020)
Tai-chi (únor – srpen 2020)
Nordic walking (červenec – srpen 2020)
Společenský tanec (září – říjen 2020)
Robotický workshop (srpen – září 2020)
Integračně-komunikativní workshop (září – říjen 2020)
Turistické workshopy (červenec – srpen 2020)

Česko-polský projekt „Přeshraniční mezigenerační integrace“, který běží již druhým rokem, přibrzdila v roce 2020 pandemie COVID-19. Nicméně i přesto se nám podařilo již několik akcí zrealizovat.