Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Dům kultury mládeže ve Svídnici je mimoškolně vzdělávací institucí. Realizuje tedy vzdělávací program v souladu se svými stanovami, osnovami vypracovanými pedagogickou radou, návrhy rodičovského výboru a rady mládeže a s aktuálními potřebami lokální komunity. Hlavní devizou je, aby práce během školního roku nabírala podoby svobodného tvůrčího hledání při naprosté eliminaci nátlaku coby metody intensifikace úsilí.  
Základ organizace vzdělávacího procesu představuje spolupráce lektorů a účastníků. Program MDK zahrnuje individuální, skupinové i hromadné formy didaktické práce.
Za výjimečnou lze považovat spolupráci lektorů domu kultury s rodiči, jejímž cílem má být podpora dítěte při dosahování úspěchů v dané oblasti.
Spolupráce probíhá rovněž napříč jednotlivými kroužky. Této specifické integraci slouží interní i lokální akce. Klíčovou zásadou byla vždy otevřenost a vstřícnost instituce vůči potřebám místní komunity. Hlavním úkolem a ambicí Domu kultury mládeže je vytvářet pro děti a mládež podmínky pro rozvoj jejich zájmů a schopností a také propagování pozitivního tvůrčího modelu trávení volného času.
Kroužky pro děti a mládež:
- dekorační
- výtvarný
- hudební
- divadelní
- modelářský
- šachový
- robotický
- turistický

Kontakt
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy                       
ul. Nauczycielska 2
58 – 100 Świdnica
tel/fax. 74/851-33-30
Emailová adresa sekretariátu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Nadace SRDCE – Evropské centrum dětského přátelství vznikla při Sdružení přátel nemocných dětí „SRDCE” ve Svídnici, které se od roku 1987 zabývá výchovnou a terapeutickou péčí o nedostatečně materiálně zajištěné děti.

Cíle Nadace:
• vytváření podmínek pro komplexní rozvoj dětí a mládeže, příprava pro život ve společnosti, osvěta ve věci dětských práv a jejich ochrana,
• pomoc dětem dotčených osudem – zvláště pak dětem postiženým, obětem nehod, dětem pocházejícím z chudých nebo disfunkčních rodin, pobývajícím v zařízeních ústavní výchovy nebo v některé z forem náhradní rodinné výchovy, v oblastech:
- vyrovnávání šancí,
- charitativní práce v jejich prospěch,
- ochrany zdraví a propagování zdravého životního stylu,
- vědy, vzdělávání, osvěty a výchovy,
- turistiky a rekreace,
- kultury, umění a tradici,
- šíření kultury a sportu.

Kontakt
Fundacja SERCE- Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej
ul. Kościelna 15
58-100 Świdnica
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Soubor písní a tanců „JUBILAT” byl založen v roce 1975 ve Svídnici. Vznikl díky iniciativě Alfreda Galanta, tehdejšího ředitele Svídnické továrny na vagóny a zastupitelů města.
Od té doby měli již svídničané, stejně jako i obyvatelé mnoha jiných měst na Dolním Slezsku, celém Polsku i v zahraničí, příležitost aplaudovat tomuto stále aktivně se rozvíjejícímu souboru. Roku 1981 převzalo záštitu nad „Jubilatem” Svídnické kulturní středisko a v jeho stukturách funguje soubor dodnes.
Soubor, jak již było řečeno, pochází z Dolního Slezska, za cíl si nicméně klade kultivování folklórních tradic všech regionů Polska a prostřednictvím propagace bohaté škály polských lidových tradic se snaží zachránit toto imponující dědictví před zapomněním.   
Vynikající umělecké úrovně se podařilo dosáhnout díky angažovanosti všech členů, ale také zásluhou odborníků - choregrafů a instruktorů: LUBOMIRA SZMIDA, choreografa a stávajícího uměleckého ředitele (od roku 1985) a asistentky choreografa ANNY TRZECIAK.

Kontakt
Zespół Pieśni i Tańca Jubilat
Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica, Rynek 43
Tel:(+48) 74852 13 37
Fax: (+48) 74852 13 37
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Soubor „Kruh” působí při Svídnickém kulturním středisku již 35 let. Byl mnohokráte oceňován na polských i zahraničních festivalech. Za největší úspěch lze považovat 3. míszo na  mezinárodním festivalu „Otevřená Evropa Moskva 2007”.
Program souboru zahrnuje v první řadě polské národní tance a tance regionální: polonézu, mazurku, krakowiak, kujawiak, oberek, tence živeckých horalů, tance z lubelska.
Výuku vedou Maria Skiślewicz a Wojciech Skiślewicz.

Kontakt
Zespół „Krag”
Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica, Rynek 43
Tel:(+48) 74852 13 37
Fax: (+48) 74852 13 37
Registrace a dotazy na tel. č. +48 74 851 56 55 nebo prostřednictvím emailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zkoušky souboru probíhají v Klubu Bolko vždy úterý a ve čtvrtek od 17:00 h.


Sportovní kluby trénují ve Svídnici děti v mnoha disciplínách:

FOTBAL

Miejski Klub Sportowy Polonia- Stal Świdnica
ul. Śląska 35a, 58-100 Świdnica
tel. 604-862-195
 http://www.poloniastal.swidnica.pl
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

UKS "GRYF" Świdnica
58-100 Świdnica, ul Kliczkowska 27
tel. 507 095 526
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VOLEJBAL

Miejski Klub Siatkówki „POLONIA” Świdnica
ul. Długa 33,58-100 Świdnica
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.mks.poloniaswidnica.pl

AKROBACIE

Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Świdnica
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29
58-100 Świdnica
tel. +48 665 666 353
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

UKS Acro Club Świdnica
ul. Głowackiego 14
58-100 Świdnica

BASKETBAL

Stowarzyszenie Basket Świdnica
ul. Długa 33, 58-100 Świdnica
tel. 604 145 570
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

HÁZENÁ

Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica"
ul. Długa 33, 58-100 Świdnica
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AIKIDO

Stowarzyszenie AIKI-VITA
ul. Grodzka 21/8, 58-316 Wałbrzych
tel.: +48 605 569 323
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TAEKWON-DO

Sportowy Klub Taekwon-do Tiger
Ośrodek Szkoleniowy SKT "TIGER"
ul. Wrocławska 29 (D.H. ODRA - Ip.)
58-200 Dzierżoniów
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
infolinia: 501 073 411

JUDO

Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica
ul. Długa 33
58-100 Świdnica  
tel.: +48 603 33 00 31
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Univerzita třetího věku ve Svídnici
Když ukončíme profesní kariéru, když děti dospějí a i milovaní vnuci mají svůj vlastní život, můžeme konečně pomyslet i na sebe, najít si pro sebe čas - stačí jen vyjít z domu.
Svídnická Univerzita třetího věku funguje a pracuje se seniory ze Svídnicka již od roku 2007. Její atraktivní, široká a stále otevřená nabídka je určena ženám a mužům ve věku nad 55 let. Na univerzitě se seznámí s celou řadou fantastických pohodových lidí, dostanou příležitost dělat to, o čem do té doby jen snili, odkryjí v sobie nové vášně a dovednosti. Nabídku Univerzity lze rozdělit na výuku pro ducha a pro tělo.
Výuka se těší velké popularitě. Probíhají zde lekce cizích jazyků, psychologické workshopy, mnemotechnická cvičení, tanec, zumba, pilates, plavání, vodní gymnastika, turistika.
Život v důchodu vůbec nemusí být nudný a smutný. Přesně naopak - může se stát příjemným a fascinujícím!
Proměňte podzim života v jaro!
Více informací naleznete na stránce :http://www.utw.swidnica.pl


Ve Svídnici nyní fungují dva kluby seniorů. Členství v nich je podmíněno věkem nad 60 let.

První lze nalézt na Sídlišti mladých (Osiedle Młodych) na ul. Ofiar Oświęcimskich 30, ve 2. pobočce Městské veřejné knihovny ve Svídnici.
Otevřeno: v pondělí a ve čtvrtek od 16 do 18 hod.
Aktivity: integrace, setkání se zajímavými lidmi, povídání, přednášky, workshopy rozvíjející zájmy a vášně seniorů, výlety a oslavy při různých příležitostech.

a druhý na Sídlišti Zaříčí (Osiedle Zarzecze),  na ul. Rolnicza 9, při Farnosti Kostela Milosrdenství Božího ve Svídnici
Otevřeno: v úterý a čtvrtek od 16 do 18 hod.
Aktivity: pohybové (gymnastika, tanec), výtvarné, integrační, zpívání s kytarou, relaxace, mnemotechnický trénink, stolní hry, hovory o zdraví a kráse, výlety, oslavy při různých příležitostech.


Stacionář (Dzienny Dom) zajišťuje podporu nepracujícím seniorům starším 60 let, kompenzaci jejich samoty, nesamostatnosti a handicapy. Propaguje také model důstojného života starších osob.

Stacionář seniorům nabízí:
• pečovatelské služby
• skupinové a individuální terapie sloužící k udržení fyzické a psychické kondice:
    – pohybové aktivity s míči
    – pohybová cvičení s fitness stepem
    – nordic walking
    – výuka zpěvu
    – dramatická výuka
    – výtvarné tvůrčí aktivity
    – mnemotechnický trénink
    – výuka zahradničení - hortiterapie
    – výuka tance - choreoterapie
    – klub dobré knihy - biblioterapie
    – filmový klub
    – výuka obsluhy počítače
    – klub „Zlatá jehla”
• rehabilitační služby
• občerstvení (obědy)
• odborné poradenství
• uspokojení sociálních, rekreačních a kulturních potřeb:
    – oslavy
    – taneční zábavy
    – rekreační a vlastivědné výlety
    – sportovní akce
    – umělecké festivaly a přehlídky

Služby Stacionáře mohou využívat osoby splňující níže uvedené podmínky:
• dosáhly věku nad 60 let
• nepracují
• jsou osamělé nebo mají rodiny mimo město
• jsou nesamostatné a nezvládají vedení domácnosti
• mají nízký příjem
• bydlí ve špatných podmínkách
• jsou obyvateli města Svídnice

Více informací naleznete na stránce: http://senior-wigor.swidnica.pl


Svaz polských skautů (ZHP) je nezávislá a nepolitická organizace, celostátní vlastenecké sdružení a zároveň součást celosvětového skautského hnutí. Představuje nejen organizaci pro děti a mládež, ale především sociální hnutí utvářející jejich charakter a přístup k životu. ZHP podporuje výchovu dětí a mládeže v souladu s klíčovými skautskými hodnotami jako: vlastenectví, bratrství, přátelství, služba, víra, práce, spravedlnost, svoboda a mír.
Tradiční a univerzální hodnoty prostupují aktuální a moderní programy družin a oddílů, plné úkolů vyplývajících ze zájmů a potřeb dětí a mládeže.
V každém oddílu a družině vzniká program, který si klade za cíl realizaci společně vytyčených vzdělávacích cílů. Tato realizace probíhá především prostřednictvím postupného nabývání nových dovedností, odznaků za plnění úkolů, oprávnění a prostřednictvím účasti v nejrůznějších hromadných aktivitách a projektech.
V závislosti na věku se podoba aktivit liší: hra na někoho nebo něco (v družinách vlčat a světlušek), pokročilé hry (v družinách skautů), hledání (v družinách starších skautů) a služba (v družinách roverů). Skautské aktivity zahrnují celou řadu tématických oblastí.

Program:
- společné akce, výlety
- tábory
- turnaje
- kurzy, školení

Kontakt
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
tel./fax: +48 748520179
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.swidnica.zhp.pl


Ut Unum Sint
Nadace podporuje nejen děti, nýbrž celé rodiny. Na děti nelze efektivně působit, ponecháme-li jejich rodiče na dně. Svou činnost neomezuje pouze na pracovní dny. Využívá různé příležitosti, aby pro osoby s ní spojené pořádala setkání nabízející společné trávení času. K takovým příležitostem patří Vánoce a Velikonoce a jiné slavnostní chvíle jako křty, první přijímání, biřmování apod.
Ve spolupráci s institucemi veřejné správy se nadace zhostila celé řady zásadních úkolů.

Trvalé aktivity nadace:
• Soukromá mateřská škola Nadace „Ut Unum Sint”
• Výchovná a preventivní družina „Oratorium”
• Hostel pro oběti násilí
• Tábory a příměstké tábory v letním i zimním období
• Kulturní akce, mj. Koncerty, výstavy, slavnosti apod.

Kontakt
Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „UT UNUM SINT”
58-100 Świdnica, uL. Adama Mickiewicza 9
Tel.: 74 853 3327
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.utunumsint.pl