Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

A Rocha - křesťanská společnost
Působí v oblasti vědeckého výzkumu a ochrany přírody. Cílem je zapojovat jednotlivce i skupiny lidí do křesťansko-ekologických aktivit, budovat síť ekologických skupin, vzdělávat děti, mládež i dospělé ve vztahu k přírodnímu prostředí

A Rocha-Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.
Dobré 85, 517 93
Tel: (+420) 775 042 228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.arocha.org/cz-cs/index.html


Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Jiřího Šimáně

Junák - český skaut, středisko Jiřího Šimáně z. s. (skautské středisko)
Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Skauting otevírá nové zážitky a možnosti prožité s partou dobrých kamarádů, přátel na celý život.
Středisko v České Skalici je součástí organizace Junák-český skaut z. s. (www.skaut.cz).
Jedná se o největší dětskou organizaci v České republice s téměř stoletou tradicí.
Junácká organizace se dělí do tří skupin dle věku - Světlušky a vlčata (věk 6-10 let), Skauti a skautky (věk 10-15 let), Rangers a roveři (věk nad 15 let) - vypomáhají s přípravou programu a prací na klubovně, Oldskauti - 18 a více let, zastávají především chod střediska

Středisko Junáka - Jiřího Šimáně, Pivovarská 409, Česká Skalice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.skautcs.cz/


Středisko volného času Bájo
Příspěvková organizace města Česká Skalice, zařazena do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR, založena 1. 1. 1991 (jako Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice). Cílem všech aktivit Bája je připravovat pestrou zájmovou činnost pro děti, mládež a ostatní zájemce a přispívat k hledání alternativních způsobů využívání volného času.

Středisko volného času Bájo
Husovo náměstí 3
552 03  Česká Skalice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.svcbajo.cz


Klub českých turistu, odbor Česká Skalice
Pořádá turistické výlety, které jsou určeny nejen pro členy klubu, ale i širokou veřejnost všech věkových kategorií.
Akcí celostátního charakteru je tradiční dálkový pochod Barunka (v roce 2020 již 23. ročník). Mimo organizaci výletů provádí každý rok obnovu, případně vyznačení nových turistických cest v okolí České Skalice a Jaroměře. Délka těchto tras čítá 66 km v okolí České Skalice a  67,5 km v okolí Jaroměře, tj. celkem 133,5 km.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.c-skalice.webnode.cz


Společnost Boženy Němcové Česká Skalice, z.s.
Posláním SBN je péče o odkaz B. Němcové, péče o čistotu přístupu k jejímu životu a dílu, jeho propagace a uchování její památky pro příští generace. Pořádá přednášky, literárně – hudební večery, pietní akty u pomníku BN u příležitosti spisovatelčiných výročí, poznávací zájezdy, zájezdy do Prahy k hrobu B.N. Spolupracuje s kulturní komisí MěÚ, s DDM „ Bájo“ a jeho dětským folklórním souborem „Barunka“, s Muzeem B.Němcové, Informačním centrem, Základní školou, Společností pro záchranu Babiččina údolí, s dramatickým souborem TJ Sokol. Pomáhá udržovat českoskalické pomníky B.Němcové.

Společnost Boženy Němcové Česká Skalice, z.s.
Husovo náměstí 20
552 03  Česká Skalice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.sbn-ceskaskalice.eu


Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Centrum rozvoje Česká Skalice od roku 2003 provozuje vzdělávací středisko Vilu Čerych. Kromě služeb s tím spojených zajišťuje další osvětové, vzdělávací a kulturní aktivity. Od roku 2008 provozuje Regionální informační centrum, ve kterém se nachází turistické informační centrum, ekologická poradna s odbornou knihovnou, cestovní agentura a internet pro veřejnost. Dalším pilířem společnosti je agentura rozvoje, jejímž posláním je posílení rozvoje zdravých regionů Královéhradeckého kraje a prosazování principů trvale udržitelného života. Činnost společnosti se soustředí také na záchranu památkově chráněného objektu Vily Čerych.

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Křenkova 477
552 03  Česká Skalice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.centrumrozvoje.eu