Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Městská knihovna Náchod, o.p.s. je veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem. Jejím zřizovatelem je město Náchod. Knihovna je vzdělávacím, kulturním, informačním a setkávacím centrem města a je zcela bezbariérová. Parkoviště pro tělesně postižené se nachází za knihovnou.
Knihovna sídlí od roku 1954 v domě ve stylu art deco na ulici Kamenice čp. 105. V přízemí a mezipatře se nachází půjčovna pro dospělé čtenáře, první patro patří dětem a ve druhém patře najdete studovnu/čítárnu a oddělení regionální literatury. Knihovna půjčuje knihy, noviny, časopisy, hudebniny i audioknihy, tematické kufříky, čtečku elektronických knih a deskové hry.
Knihovna organizuje Náchodskou univerzitu volného času, Angličtinu pro seniory, Kurzy trénování paměti, výtvarný či divadelní kroužek pro děti, pořádá besedy se zajímavými osobnostmi, autorská čtení, výstavy, koncerty, kreativní dílny. V knihovně jsou přístupné stolní počítače, veřejný internet (v hale) a Wi-Fi.

Kontakt:
Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost, Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ: 64829812
tel: 491 423 338, mob.: 778 487 439, email.:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Středisko volného času Déčko Náchod pracuje v oblasti neformálního vzdělávání. Jeho hlavní činnost spočívá v organizaci pravidelných zájmových útvarů - kroužků a kurzů v nejrůznějších oblastech zájmové činnosti. Provozuje na 140 zájmových útvarů pro více než 1400 účastníků, zejména dětí a mládeže. V posledních letech SVČ Déčko nabízí různé aktivity propojující generace jako je paličkování, badminton pro rodiny, zpívání pro seniory. Dalším typem činnosti je organizace otevřených akcí pro děti, mládež a veřejnost. Akce mají jak charakter víkendových pobytů pro menší skupiny dětí, tak velkých prezentačních a kulturních akcí pro veřejnost. Průměrně se do této činnosti zapojuje na 15000 účastníků. Pořádání letních táborů je třetí nejvýznamnější aktivita Déčka, realizujeme na 20 táborů pro asi 700 účastníků. SVČ Déčko Náchod pravidelně realizuje mezinárodní vzdělávací projekty pro mládež se zaměřením na trendy a přeshraniční spolupráci.
Dále „Déčko" provádí také metodickou a vzdělávací činnost pro ostatní střediska volného času a nestátní neziskové organizace v regionu Náchodska.

Kontakt:
Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243, Náchod, 54701,
tel.: 420 491 428 744, mob.: 777 694 441, web.: http://www.deckonachod.cz/


Základní umělecká škola Náchod
V Základní umělecké škole Náchod jsou vzděláváni žáci různého věku (děti, mládež i senioři), a to ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. ZUŠ Náchod navštěvuje každým rokem cca 750 žáků.
Všechny čtyři vyučované obory jsou na vynikající úrovni, která je ověřována interními koncerty v ZUŠ, veřejnými vystoupeními, účastí na vernisážích, výstavách, soutěžích, přehlídkách, představeních a koncertech. Toto tvrzení dokládají přední umístění v krajských kolech, ale i postupy do celostátních kol soutěží ZUŠ.
ZUŠ Náchod od 1. září 2011 sídlí v nové, respektive zrekonstruované a přistavěné, krásné novorenesanční budově. Díky velké investici zřizovatele Města Náchoda má škola po 60 letech existence vlastní budovu, která skýtá vše potřebné.

Kontakt:
ZUŠ Náchod, Tyršova 247, 547 01 Náchod
tel.: 491 427 290, 777 731 265
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.