Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

V období od července do prosince 2021 se v Náchodě v rámci projektu konalo v Městské knihovně v Náchodě celkem 7 workshopů, kterých se účastnili senioři i děti.