Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Dům dětí a mládeže Domino Hronov - středisko volného času, které pořádá zájmové kroužky, tábory, přednášky, a mnoho dalších akcí. Můžete si vybrat ze široké škály volnočasových aktivit, na své si tu přijdou i dospělí. Nabídka zařízení se cíleně mění s ohledem na moderní trendy naplnění volného času, dochází k její inovaci.

Dům dětí a mládeže Domino Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, tel.:491483438 a email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Základní umělecká škola Hronov - poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. Zároveň připravují mimořádně talentované žáky k talentovým zkouškám na střední, případně vysoké školy uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Základní umělecká škola Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, tel.:491483201 a email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Společenský klub POHODA Hronov - spolek je dobrovolným spolkem občanů, ve kterém se sdružují občané především seniorského věku k aktivnímu trávení volného času na společenském, kulturním a sportovním poli. Základním cílem spolku je pomáhat našim členům vést plnohodnotný a nezávislý život, aktivně se podílet na společenském dění obce a nabízet možnosti k pestrému trávení volného času , tak aby se zabránilo jejich sociální izolaci, napomáhat sbližování všech tří generací - dětí, rodičů a prarodičů. K naplnění těchto cílů spolek pravidelně pořádá: Klubové úterky v DOMINU Hronov, středeční kondiční cvičení v dopoledních hodinách, zájezdy do divadel a za poznáním, relaxační a ozdravné pobyty, a další akce.

Společenský klub POHODA Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, tel.:739673215 a email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Tělocvičná jednota Sokol Hronov - zajišťují sportovní činností a akce pro cvičence všech věkových kategorií. Vedou oddíl volejbalu, aerobiku a gymnastiky. Oddíly jsou provozovány pro děti, žactvo, dorost, ženy a muže.

Tělocvičná jednota Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, tel.:732760985 a email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Divadelní soubor Jiráskova divadla - amatérský soubor s dlouholetou tradicí, který se zabývá zpracováním a vlastním podáním divadelních her.

Divadelní soubor Jiráskova divadla, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, tel.:773365872


Fotoklub KIS Hronov - sdružení amatérských fotografů pod záštitou Kulturního informačního střediska v Hronově

Fotoklub KIS Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, tel.:491483314 a email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.