Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W lipcu 2021 r. w Nachodzie odbyły się warsztaty ruchowe z udziałem polskiego partnera ze Świdnicy. Po porannych ćwiczeniach, których celem było kompleksowe wzmocnienie ciała i umysłu, uczestnicy zjedli obiad w hotelu Beránek. Po południu przygotowano program towarzyszący, w ramach którego uczestnicy zwiedzili muzeum regionalne w Nachodzie. Zapoznali się tu z historią Nachodu i obejrzeli wystawę "Kto się bawi, nie jest zły".