Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Warsztaty integracyjno-komunikacyjne (czerwiec 2021)
Warsztaty realizowały cel związany z integracją międzypokoleniową – przygotowując seniorów i juniorów do efektywniejszego komunikowania się. Podczas każdego spotkania wykonywane były ćwiczenia, których celem było wzajemne zrozumienie się, porozumiewanie się, korzystanie  z nowoczesnych nośników informacji itp. Każde spotkanie rozpoczynało się, „rozgrzewką”, której celem było usprawnienie pracy mózgu i jednocześnie pokazujące, jak ważne jest, aby ćwiczyć pamięć, codziennie poznawać nowe wyrazy lub rozwiązywać łamigłówki poprawiające pamięć. Ważnymi zajęciami okazały się te, które związane były z myśleniem wizualnym  - czyli tworzenie zapisów za pomocą symboli. Podczas warsztatów uczestnicy poznali gry planszowe i karciane pobudzające kreatywność. Dzięki rozgrywkom w małych grupach mieli możliwość  nauczenia się zasad różnych gier.