Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Kreatywne warsztaty rozwijające umysł (sierpień - wrzesień 2021)
W ramach warsztatów realizowane były ćwiczenia, zabawy, gry, mające na celu przede wszystkim uświadomienie uczestnikom jak ważne jest „dbanie o umysł” – kreatywne i logiczne myślenie, zapamiętywanie. Podczas warsztatów uczestnicy poznali zasady tworzenia rysunków w oparciu o myślenie wizualne oraz wykonywali różne ćwiczenia polegające na łączeniu słów i obrazów co pozwala na jednoczesne doskonalenie prawej i lewej półkuli mózgu. Uczestnicy rozwiązywali zadania na różnym poziomie trudności (od prostych: wyszukiwanie nazw zwierząt, po trudniejsze: tworzenie krótkich opowiadań z podanych wyrazów. We wrześniu uczestnicy korzystali z aplikacji rozwijających umysł na telefonach i tabletach.