Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W okresie od lipca do grudnia 2021 r. w Bibliotece Miejskiej w Nachodzie odbyło się w sumie 7 warsztatów, w których uczestniczyli seniorzy i dzieci. Dwa warsztaty dotyczyły szydełkowania, dwa - samoobrony, dwa - treningu pamięci, a jeden - tworzenia biżuterii. Od października rozpoczęły się również zajęcia w Podstawowej Szkole Artystycznej w Nachodzie, gdzie seniorzy i juniorzy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, ruchowych i muzycznych. Kontynuowane będą zajęcia w Szkole Artystycznej w Nachodzie oraz warsztaty w Bibliotece Miejskiej w Nachodzie.