Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Zajęcia podzielone były na dwa etapy: pierwszy dotyczący detalu architektonicznego  i drugi poświęcony muralom - rodzaj dekoracji malarskiej. Podczas realizacji zadań przeplatały się takie formy jak: spacer tematyczny, zajęcia manualne i edukacyjne oraz zajęcia integracyjno-społeczne.
I etap:  Od detalu…
Spacer tematyczny, podczas którego uczestnicy poznali ciekawostki na temat wybranych detali architektonicznych zdobiących elewacje świdnickich kamienic, które na co dzień często są niezauważane i pomijane. Podczas spaceru uczestnicy  uzupełniali karty pracy, ale aby je wypełnić musieli wykazać się zarówno spostrzegawczością, logicznym myśleniem, orientacją na mapie, jak i aktywnością fizyczną. Spacer tematyczny miał za zadanie zachęcić uczestników do podjęcia próby rozwiązania i wykonania wszystkich zadań, ale przede wszystkim do zdobywania wiedzy poprzez zabawę, współdziałanie  w grupie i integrację.
Zajęcia manualne – podczas tych warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak powstają detale architektoniczne, co to jest sztukateria, jak wykonać formę - wzornik, a także  mieli możliwość odtworzenia własnego detalu wzorowanego na świdnickich elementach architektonicznych.
II etap: …do muralu
Spacer tematyczny po świdnickich muralach. Uczestnicy poznali ciekawe informacje na temat samego muralu (kto go wykonał, w jakiej technice, jaka jest jego tematyka itd.) Oprócz informacji o muralu dowiedzieli się także o innych technikach malarskich takich jak np. action painting, tape art., street art. itd. Po obejrzeniu murali na grupę  czekało zadanie do wykonania.
Zajęcia integracyjne – wykonanie wspólnego muralu.