Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Nordic walking (lipiec – sierpień 2020)
Taniec użytkowy (wrzesień – październik 2020)
Warsztaty robotyki (sierpień – wrzesień 2020)
Warsztaty Integracyjno-komunikacyjne (wrzesień – październik 2020)
Warsztaty turystyczne (lipiec – sierpień 2020)

Czesko – polski projekt „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, który jest realizowany od dwóch lat, został w 2020  r. zahamowany przez pandemię Covid-19. Pomimo to udało się zrealizować niektóre z działań.