Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Program:
- powitanie uczestników warsztatów w Bajo,
- wykonywanie ozdób choinkowych z naturalnych materiałów - anioł
- zwiedzanie pałacu w Ratibořicach – wnętrza udekorowane na Boże Narodzenie i Adwent, pokazy adwentowych i świątecznych tradycji w rezydencji z pierwszej połowy 19 wieku,
- pokazy świąteczne w młynie,
- spacer po Dolinie Babuni, udział w Świątecznym Kiermaszu