Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W sobotę 29.2.2020 w nachodzkiej Podstawowej Szkole Artystycznej odbyło się kolejne spotkanie seniorów i juniorów z obu stron granicy. Udział w nim wzięło czterdziestu miłośników rękodzieła artystycznego, którzy mogli spróbować technik grafiki tekstylnej, haftu, tkania, robótek na drutach czy lepienia baranka z gliny, który został następnie wypalony w piecu ceramicznym. Czterogodzinny maraton pełen uśmiechu, kreatywności i zabawy zakończył się wspólnym obiadem oraz zwiedzaniem Muzeum Zabytkowych Wózków.