Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

„Akademia garncarska”
Warsztaty realizowane były w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Domu Dziennego Pobytu Nr 2 „Magnolia” w terminie od września do października 2019 roku. Podstawowym założeniem spotkań artystycznych była aktywizacja umysłowa i fizyczna, w ramach twórczej
i kreatywnej współpracy z profesjonalnym plastykiem. Uczestnikom – seniorom oraz dzieciom stworzono możliwość przedstawienia swoich umiejętności oraz skorygowania ich pod okiem profesjonalisty. Biorący udział w zajęciach wyrażali swoje zadowolenie, zarówno seniorzy jak i dzieci mieli możliwość przekazania sobie nawzajem czegoś ze swoich umiejętności oraz wiedzy, co ważne te indywidualne predyspozycje, w opinii osoby prowadzącej zajęcia doskonale się uzupełniały. Po zakończeniu zajęć najczęstszym wypowiadanym zdaniem przy pożegnaniu była sentencja „mamy nadzieję na powtórkę zajęć na wiosnę”. Akademia ceramiczna powróci do projektu i będzie kontynuowana także z naszymi czeskimi partnerami w roku 2020, jako polsko-czeskie integracyjne zajęcia warsztatowe.

„Akademia fotograficzna”
Warsztaty realizowane były w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Domu Dziennego Pobytu Nr 1 „Pod Brzozą”, na przełomie listopada i grudnia 2019 roku.  W czasie trwania zajęć uczestnicy zostali zapoznani z budową aparatu fotograficznego, technikami i metodami wykonywania zdjęć oraz  ich przetwarzaniu. Przedsięwzięcie przeprowadzał artysta fotografii pan Piotr, który wprowadził uczestników w barwny świat fotografii. Adepci Akademii fotograficznej zdobywali wiedzę z wykonywania zdjęć w pomieszczeniach z wykorzystaniem zakupionego profesjonalnego sprzętu oraz w terenie. Z duża ciekawością słuchali o możliwościach, które mogą stworzyć sobie sami, aby samo fotografowanie jak i  efekt końcowy były jak najbardziej atrakcyjne. Wielu z nich zapowiedziało, że wobec podniesienia umiejętności już na wiosnę, kiedy pojawią się najlepsze warunki do uchwycenia piękna świata ruszą w plener, aby utrwalić na fotografii kolory naszego miasta. Co cieszy i pokazuje nam słuszność doboru zajęć, wiele osób pytało czy istnieje możliwość organizacji po warsztatowego pleneru fotograficznego, którego zwieńczeniem będzie wystawa fotograficzna.

„Jak za dawnych lat”
Warsztaty szycia i dziewiarstwa realizowane były w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Domu Dziennego Pobytu Nr 3 „Radość”, prowadzone przez  Panią Małgorzatę.
Pierwszy cykl spotkań to warsztaty szycia. Biorący udział uczyli się posługiwać maszyną, robić wykroje oraz tworzyć różne projekty.
Podczas warsztatów:
- omówiono podstawowe typy maszyn,
- przeprowadzono pierwsze ćwiczenia praktyczne: np. szycie po prostej/równolegle/prostopadle/kratka/szycie po okręgu,
- zapoznano się z rodzajami tkanin,
- realizowano ćwiczenia praktyczne polegające na: zapoznaniu się z podstawowymi rodzajami szwów i ich praktycznym zastosowaniu;
W trakcie wykonywania kolejnych szwów uczono się korzystać z różnych stopek dodawanych do maszyn do szycia;
 - szycie poszewki na poduszkę, zamykanej na zamek kryty.
Drugi cykl spotkań to druty lub szydełko - ty też potrafisz!
Na warsztatach pokazywano jak rozpocząć robótkę, jak wykonać estetyczny splot, jak zakończyć koc oraz jak połączyć dwa lub więcej kolorów. Pokazywano nowe techniki i nowe materiały: bawełniany sznurek.
Podczas warsztatów uczestnicy:
- zapoznali się z nowymi technikami splotów,
- osoby początkujące nauczyły się od podstaw pracy z włóknem,
Każdy uczestnik otrzymał szydełko i materiały do nauki (druty i motek włóczki).