Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W dniu 19.09.2020 r. odbyły się w Kłodzku Międzypokoleniowe polsko-czeskie warsztaty zielarstwa dla seniorów i dzieci  z miasta Nachod i Kłodzka. Tematem warsztatów było:
- Ziołolecznictwo      
- Zioła w kosmetyce i kuchni
- Tworzenie własnych zielników domowych

MIEJSCE WARSZTATÓW:
KŁODZKI RATUSZ, PL. B. CHROBREGO 1, KŁODZKO - MIĘDZYPOKOLENIOWE MIEJSCE SPOTKAŃ