Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W dniu 22.09.2020 r. odbyły się w Kłodzku Międzypokoleniowe polsko-czeskie warsztaty rękodzieła, dla seniorów i dzieci z miasta Hronov i Kłodzka. Tematem warsztatów było:
- malowanie na jedwabiu
- wykonywanie biżuterii, witraży
- poznanie technik decoupage
- origami

MIEJSCE WARSZTATÓW:
KŁODZKI RATUSZ, PL. B. CHROBREGO 1, KŁODZKO - MIĘDZYPOKOLENIOWE MIEJSCE SPOTKAŃ