Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W listopadzie 2019 r. rozpoczęliśmy realizację czterech kursów kształcenia dla juniorów i seniorów. Kursy realizuje Artystyczna Szkoła Podstawowa w Hronovie i Dom Dzieci i Młodzieży Domino. Chodzi o następujące kursy:
1. kurs - muzyczny (indywidualna nauka gry na instrumencie muzycznym - np. pianino, skrzypce, gitara, łącznie z podstawami teorii muzyki) i sztuki piękne (ceramika, florystyka, rysunek, rzeźba, techniki rękodzielnicze, itp.)
2. kurs - grupowa nauka języków obcych (angielski, hiszpański)
3. kurs - grupowe ćwiczenia i zajęcia ruchowe (ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, rozciąganie, ćwiczenia wzmacniające mięśnie, elementy tańca klasycznego i nowoczesnego)
4. kurs - grupowa nauka obsługi komputera (podstawowe wykorzystanie komputera, pisanie i skład tekstu, korzystanie z internetu, ćwiczenia z podziałem na stopień zaawansowania uczestników).
Maksymalna możliwa ilość uczestników to jest 228 miejsc jest w pełni wykorzystana. Kursy cieszą się wielkim zainteresowaniem i są bardzo cenione przez odbiorców.