Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Międzypokoleniowe warsztaty pn. „Przez pokolenia”, realizowane w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska

Pierwsze warsztaty w ramach projektu rozpoczęły się cyklem warsztatów ceramicznych prowadzonych przez Sławomira Orlickiego z pracowni ceramicznej REZERWAT. Zajęcia rozpoczęły się zgodnie z ustalonym harmonogramem 28 września 2020 roku i trwały do 12 października. Tematyka warsztatów dotyczyła przeglądu historycznej zabudowy miejskiej i wiejskiej w Kotlinie Kłodzkiej. Zabudowy przestrzeni publicznej wraz z towarzyszącymi jej elementami dekoracyjnymi i ich odtworzeniu w materiałach ceramicznych w postaci, rycin, mozaik, miniatur budynków i elementów zdobniczych. Uczestnicy zaprojektowali i wykonali pod okiem prowadzącego  elementy wspólnej przestrzeni wykorzystując wybrane techniki ceramiczne. Wszystkie prace uczestników zostały wypalone w piecu do wypalania ceramiki, a efekty utrwalone na załączonych fotografiach.
Kolejne warsztaty ujęte w projekcie jako warsztaty szycia rekonstruowanych elementów umundurowania rozpoczęły się zgodnie z ustalonym harmonogramem 19 października, podczas pierwszego tygodnia zajęć, uczestnicy pod okiem instruktorki Izabeli Piaskowskiej uszyli samodzielnie czepiec lniany.
W związku z wzrostem zakażeń i wprowadzeniem nowych obostrzeń przez rząd RP w dniu 26.10.2020 r. realizacja warsztatów został wstrzymana do odwołania.