Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Podczas realizacji warsztatu przeplatały się takie formy jak: questing, zajęcia manualne, edukacyjne i ruchowe oraz zajęcia integracyjno-społeczne.
Questing, edukacyjna gra terenowa, to przejście nieoznakowanym szlakiem turystycznym, który za pomocą rymów, rebusów i licznych zagadek oprowadzających grupy po wyjątkowych, ale często zapomnianych miejscach. Celem przygody było odkrycie dawnych zawodów od których swoją nazwę noszą świdnickie ulice, a tym samym poznanie historii i lokalnego dziedzictwa. Zagadki, rebusy i zadania dotyczyły  takich ulic jak: ul. Kotlarska,  ul. Piekarska, ul. Garbarska, ul. Klasztorna, ul. Siostrzana, ul. Mennicka itd. Wykorzystano podczas questingu m. in. kody QR odczytywane przez urządzenia mobilne, co było atrakcyjne zarówno dla młodszych jak i starszych uczestników, stwarzając możliwość interakcji międzypokoleniowej i zastosowania nowych technik podczas zwiedzania miasta.
Po zakończeniu questingu na uczestników czekały stanowiska z warsztatami, nawiązującymi do wcześniej poznanych zawodów.