Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Realizacja warsztatów pt. “Pocztówka z podróży” w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku będących częścią cyklu warsztatów pn.  „Podróże w czasie” realizowanych w ramach projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”,  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska.

Warsztaty tworzenia kartek pocztowych stylizowanych na tzw. grussy (popularne na początku XIX i XX w.) pt. „Pocztówka z podróży” przeznaczone dla seniorów i juniorów, mieszkańców Kłodzka.  Uczestnicy zajęć poznali historię widokówek oraz obejrzeli prezentację multimedialną. Następnie przy wykorzystaniu techniki scrapbookingu samodzielnie przygotowali pocztówki.
Warsztaty obejmowały część teoretyczną i praktyczną. W ramach części teoretycznej odbyła się prelekcja na temat historii pocztówek oraz prezentacja multimedialna „Ziemia kłodzka na dawnej karcie pocztowej” omawiająca przedwojenne pocztówki, które przedstawiały najczęściej panoramy miejscowości naszego regionu i ich najciekawsze obiekty.  W części praktycznej uczestnicy warsztatów tworzyli pocztówki stylizowane na tzw. grussy,   przy wykorzystaniu techniki scrapbookingu wykazując się dużą wyobraźnią i pomysłowością. Powstały piękne, oryginalne prace, zachęcające do podróży w nasze strony. Mieli także okazję wspólnie ułożyć wielkoformatowe puzzle z wizerunkami przedwojennych kart pocztowych.

W związku z wzrostem zakażeń i wprowadzeniem nowych obostrzeń przez rząd RP w dniu 26.10.2020 r. realizacja warsztatów został wstrzymana do odwołania.