Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Kladská skupina v rámci integrace seniorů navštívila sousední obec Jaszkowa, kde strávila den s místními seniory při různých aktivitách, ukázalo se, že sport je pro každého, věková bariéra zde neexistuje. Cenou za zdravé sportovní zápolení byl táborák a společné smažení klobás.