Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

03.05.2022 se senioři a junioři z Kladska zúčastnili venkovní hry „Od prarodičů k vnoučatům, síla zábavy a učení“ realizované v rámci projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace“
Všichni účastníci měli možnost při zábavě město ještě lépe poznat.