Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

V pondělí 30. května 2022 se v obřadní síni náchodské radnice uskutečnilo slavnostní ukončení výuky pohybového, výtvarného a hudebního programu. Kvalitní lektory a krásné prostory zajišťovala po dobu čtyř semestrů Základní umělecká škola Náchod. Starosta Jan Birke a místostarosta Jan Čtvrtečka pogratulovali společně s ředitelem ZUŠ Zbyňkem Mokrejšem a paní učitelkou Marií Cíchovou účastníkům jednotlivých oborů akademie a předali jim dárek jako ocenění za jejich odvahu a chuť se dále vzdělávat. Součástí slavnostního ukončení byla i výtvarná výstava a hudební koncert účastníků výuky v ZUŠ Náchod.