Projekt pod názvem "Přeshraniční mezigenerační integrace" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

9.12.2019 Poděkování
Děkujeme všem za nádherné adventní odpoledne na zámku a ve mlýně.
Přejeme všem pěkné vánoční svátky. Do nového roku klid a pohodu, hlavně však zdravíčko.
Přejeme vám stále tolik nadšení a radosti pracovat pro širokou veřejnost. Toho si vážíme, mnoho lidí bohužel již takovou činnost nezná.
Za Klub seniorů Dobrá pohoda Věra Mimrová