Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W dniu 25 maja 2022 roku w Nachodzie odbyły się warsztaty fotograficzne. Spotkanie z udziałem partnera projektu z Kędzierzyna-Koźla zostało zorganizowane przy pomocy Podstawowej Szkoły Artystycznej w Nachodzie w jej sali teatralnej, która w pełni odpowiadała potrzebom warsztatów. Doświadczony fotograf, członek klubu fotograficznego, pan Roman Unger, podczas projekcji, której towarzyszyło polskie tłumaczenie, zapoznał uczestników z historią fotografii portretowej, od jej rozwoju do dzisiejszych portretów wykonywanych telefonami komórkowymi. Obecni mogli wypróbować grę świateł i cieni oraz inne efekty na przygotowanym manekinie. Po obiedzie odbyło się dwujęzyczne zwiedzanie wystawy TERAZ z przewodnikiem. Na wystawie znalazło się wiele artystycznych fotografii autorstwa artystów z kilku krajów.