Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Wycieczki stacjonarne po Świdnicy połączone były z warsztatami turystycznymi i odbywały się w terminie od 6 lipca 2021 do 29 lipca 2021 dla czterech grup beneficjantów (seniorów i juniorów)  w czterech blokach tematycznych:

I. blok warsztatów to spotkania z lokalnymi twórcami, podczas których uczestnicy poznali organistę i kantora  kościoła Pokoju w Świdnicy, pana Macieja Batora, absolwenta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. Podczas rozmowy z artystą muzykiem na temat jego działalności twórczej i warsztatu pracy zaprezentowany został jeden z najlepszych świdnickich instrumentów – organy kościoła Pokoju. W ramach tego bloku tematycznego odbyły się również spotkania z panią Bożeną Pytel, artystką wykonującą biżuterię z kamieni szlachetnych, pereł, szkła i metalu.


II. blok zajęć tematycznych to legendy Świdnicy,  do których opracowano trasę turystyczną pn. „Z lotu kawki” z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Podczas spaceru z fabułą, uczestnicy poznali najważniejsze obiekty  i legendy Starego Miasta, a „przewodnikiem” była legendarna kawka - jedna z bohaterek legendy o Złotym Chłopku. Podczas spacerów przeprowadzono szereg gier integracyjnych z wykorzystaniem  urządzeń mobilnych, co  było atrakcyjne zarówno dla młodszych jak i starszych uczestników, stwarzając możliwość interakcji międzypokoleniowej i zastosowania nowych technik podczas zwiedzania.


III. blok to zajęcia przyrodnicze w Parku Centralnym w Świdnicy,  w ramach którego zrealizowano spacery z przewodnikami i drzewoznawcą pt: Opowieści starych drzew -  czyli o tym, czy drzewa potrafią mówić, jak zrobić zielnik i o pomnikach przyrody w Świdnicy. Uczestnicy warsztatów poznali historię założeń parkowych Świdnicy, ich rozmieszczenie i walory przyrodniczo-krajobrazowe, nauczyli się rozpoznawać gatunki drzew oraz ptaków zamieszkujących świdnickie parki, dowiedzieli się jak zmierzyć wysokość i wiek drzewa, bez ścinania go oraz co to jest pierśnica?


IV. blok tematyczny to gra miejska obejmująca teren Starego Miasta w Świdnicy,
w obrębie dawnych bram miejskich (od kaplicy św. Barbary do katedry oraz od pl. św. Małgorzaty po aleję Niepodległości). Uczestnicy, podzieleni na małe grupy  (4-6 osób), rozwiązywali  karty z zadaniami, w których głównie chodziło o zdobywanie wiedzy poprzez zabawę, współdziałanie i integrację. Zadania gry ułożono tak, aby uczestnicy sami obejrzeli i zajrzeli do wnętrza (szukając rozwiązania) do ciekawych i cennych obiektów, m.in. do wieży ratuszowej, na klatki schodowe zabytkowych kamienic, do kościołów Świdnicy.
Musieli zatem wykazać się zarówno spostrzegawczością (odnalezienie detali architektonicznych),  logicznym myśleniem (zagadki logiczne), orientacją na mapie, jak i aktywnością fizyczną.

W terminach: 11. sierpnia 2021 oraz 12. sierpnia 2021 odbyły się dwie wycieczki autokarowe do Kłodzka, dla czterech grup seniorów i juniorów, podczas których uczestnicy zwiedzali Twierdzę Kłodzką, Stare Miasto, Most nad Młynówką oraz kościół Wniebowzięcia NMP .
W terminach: 25. sierpnia 2021 oraz 26. sierpnia 2021 odbyły się dwie wycieczki autokarowe do Nachodu, dla czterech grup seniorów i juniorów, podczas których  uczestnicy zwiedzali Zamek w Nachodzie, zabytkowy rynek i kościół św. Wawrzyńca.