Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Zajęcia miały charakter ogólnorozwojowy z naciskiem na rozpoznanie przyczyn dolegliwości bólowych w okolicy kręgosłupa i możliwości ich redukcji poprzez odpowiednie ćwiczenia. Podczas zajęć uczestnicy poznali ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha pozwalające odciążyć kręgosłup, ćwiczenia uelastyczniające postawę poprzez wzmocnienie mięśni pośladków, nóg, rąk, barków, brzucha i klatki piersiowej oraz ćwiczenia rozciągające spięte mięśnie i redukujące dolegliwości bólowe. Uczyli się także prawidłowo oddychać. Uczestnicy podkreślali, że dzięki zajęciom poznali proste ćwiczenia, które mogą samodzielnie wykonywać w domu oraz, że nabrali ochoty na codzienną gimnastykę.