Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Podczas zajęć uczestnicy uczyli się prawidłowej postawy w tańcu oraz kroków tanecznych do tańców latynoamerykańskich salsy, rumby oraz walca. Każde zajęcia składały się z trzech faz: rozgrzewki, nauki kroków   i układów tanecznych oraz rozciągania. Ta forma aktywności była bardzo lubiana przez uczestników, w swoich opiniach podkreślali, że taniec jest dla nich łatwą i atrakcyjną formą aktywności, która poprawia im nastrój, wpływa pozytywnie na ich kondycję fizyczną i samopoczucie  a przede wszystkim sprawia im wiele radości.