Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Dnia 18 września 2021 r. na stadionie lekkoatletycznym Hamra odbyły się zawody juniorów i seniorów Hamra. Na stadionie zgromadziło się prawie trzystu zawodników juniorów i seniorów nie tylko z Nachodu, Hronova, Czeskiej Skalicy, ale także z Kłodzka, Świdnicy i Kędzierzyna-Koźla. Wszyscy świetnie się bawili i lekko rozciągali ciało, pokonując 13 dyscyplin, zarówno tych klasycznych, jak nordic walking, rzut piłką do kosza, strzał do bramki czy slalom, jak i mniej znanych, których nazwy, takie jak Garden rondo, Spin Ladder czy Cornhole, często sprawiały trudności przy ich wymawianiu. Ci, którzy pokonali wszystkie trudne i mniej wymagające dyscypliny, otrzymali nie tylko praktyczne i pachnące upominki w postaci soli do kąpieli i mydełek, ale także obiad w pobliskiej restauracji. Usatysfakcjonowani i pokrzepieni obiadem uczestnicy przystąpili następnie do zawodów międzymiastowych w przećwiczonych już dyscyplinach. Było dużo walki i dopingu, ale prawdziwymi zwycięzcami tego dnia okazali się nie tylko ci, którzy pokonali własny komfort, ale także ci, którzy pokonali bariery językowe i międzypokoleniowe. W ten sposób impreza Junior - Seniorade 2021 w Nachodzie w pełni zrealizowała nazwę projektu dotyczącego transgranicznej integracji międzypokoleniowej i przysłużyła się słusznej idei.