Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W sobotę 5 września 2020 roku na terenie Muzeum Boženy Němcová w Czeskich Skalicach odbyło się wspaniałe święto Jiřinkovej z okazji 200. rocznicy urodzin pisarki Boženy Němcovej. Dla uczestników projektu i publiczności przygotowano program CZESKI SALON OKRESU ODRODZENIA NARODOWEGO, prezentujący klimat pierwszych patriotycznych balów dalii w Czeskiej Skalicy, czas poloneza, walca i czworoboku. Tańce, w których po raz pierwszy w historii mężczyzna i kobieta tańczą w ścisłym opasaniu w tańczącej parze. Wykonywano pieśni patriotyczne z muzyką z epoki. Wdzięk i elegancję podkreślały kostiumy z epoki w stylu biedermeier. Przedstawieniu towarzyszyła nauka tańców zwiedzających. Uczestnikom projektu zaproponowano warsztaty plastyczne - malowanie na jedwabiu, wystawę wystawy Babcia w filmie, przyjemne posiedzenie na łące pod muzeum podczas poczęstunku oraz piękną wystawę kwiatów dalii.