Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Impreza integracyjna w Hronovie w dniu 11.9.2019
Wydarzenie było ukierunkowane na poznanie dziejów Hronova. Po przywitaniu wszystkich uczestników z miast partnerów projektu przez burmistrza miasta pana Petra Koletę, rozpoczął się bogaty program. Wszystkie grupy w ciągu dnia odwiedziły dom rodzinny A. Jiraska, nowo zrewitalizowany park A. Jiraska oraz ogród medytacyjny przy kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Każda grupa miała swojego przewodnika i tłumacza. W sali J. Capka wszyscy uczestnicy zostali podjęci obiadem. Po obiedzie w amfiteatrze parku A. Jiraska obył się koncert orkiestry dętej z Artystycznej Szkoły Podstawowej. Przez cały dzień dopisywała przepiękna słoneczna pogoda, która pomogła przyjemnie spędzić ten uroczysty dzień.