Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W ramach integracji seniorów, kłodzka grupa udała się z wizytą do sąsiedniej wsi, jaką jest Jaszkowa, gdzie wraz z lokalnymi seniorami spędzili dzień na różnego rodzaju aktywnościach, okazuje się, że sport jest dla każdego, bariera wiekowa tutaj nie istnieje. Nagrodą za zdrową rywalizację sportową było ognisko i wspólne smażenie kiełbasek.