Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

03.05.2022 seniorzy i juniorzy z Kłodzka wzięli udział w grze plenerowej „Od dziadków po wnuki moc zabawy i nauki” zrealizowanej w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”
Wszyscy uczestnicy mieli okazję poznać jeszcze lepiej miasto bawiąc się po przy tym.