Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Stół przyozdobiony bukszpanem, kolorowymi pisankami, a na nim przepyszne potrawy przygotowane przez seniorów. W taki sposób kłodzcy seniorzy celebrowali Święta Wielkanocne.