Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W poniedziałek, 30 maja 2022 roku, w uroczystej sali ratusza w Nachodzie odbyło się uroczyste zakończenie programu ruchowego, artystycznego i muzycznego. Wysokiej jakości wykładowców i piękne obiekty zapewniła przez cztery semestry Szkoła Podstawowa w Nachodzie. Burmistrz Jan Birke i wiceburmistrz Jan Čtvrtečka wraz z dyrektorem ZUŠ Zbyněkiem Mokrejšem i nauczycielką Marią Cíchovą pogratulowali uczestnikom poszczególnych oddziałów akademii i wręczyli im upominek w uznaniu za odwagę i chęć dalszego kształcenia. W ramach uroczystości zamknięcia odbyła się również wystawa plastyczna oraz koncert muzyczny w wykonaniu uczestników Náchodu ZUŠ.