Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

22.09.2020 Młodzi sportowcy skorzystali z popołudnia w Małym Uzdrowisku Nachod – Beloves
W sobotę 19 września 2020 na terenie Małego Uzdrowiska w Beloves odbyło się w sportowe popołudnie dla dzieci. Mali sportowcy z wielką werwą i zaangażowaniem uczestniczyli w konkursach skoków w workach, krykiecie i chodzie na orientację na różnych dystansach. Dobre wyniki wszystkich uczestników sportowego popołudnia zostały nagrodzone dyplomami i gadżetami.
W imieniu Miejskiego Centrum Informacji w Małym Uzdrowisku, które było organizatorem tego sportowego popołudnia, dziękujemy za Państwa zainteresowanie, a małym sportowcom za udział i świetne wyniki.