Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

15.09.2020 Zakończenie kolejnego roku Akademii
14 września w sali obrzędowej nachodzkiego ratusza odbyło się uroczyste zakończenie kolejnego roku akademii, którą organizuje Podstawowa Szkoła Artystyczna w Nachodzie. Zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w programie muzycznym, ruchowym i artystycznym. Każdy rok składa się z dwóch semestrów. Jesienny semestr rozpoczyna się 1 października, natomiast wiosenny trwa od 1 lutego do 31 maja. W tym roku z powodu pandemii Covid-19 doszło do około dwumiesięcznej przerwy w nauce. Z tego powodu semestr został przedłużony do 30 września. Dzięki temu studenci mieli możliwość skorzystania z nauki w pełnym wymiarze. Akademia szkoły artystycznej jest realizowana przy wsparciu miasta Nachod oraz również współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”.