Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Gmina Miasto Świdnica zaprasza świdnickich seniorów (w wieku 60+) wraz z dziećmi (7-14 lat) będącymi pod ich opieką do bezpłatnego uczestnictwa w wyjeździe, w sobotę, 5 września do Czeskiej Skalicy, gdzie wspólnie z seniorami i juniorami z  Kędzierzyna-Koźla, Kłodzka, Czeskiej Skalicy, Nachodu i Hronova będą mogli uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zapisy już od środy, 26 sierpnia, prowadzić będzie Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy (Rynek 39-40). Organizator gwarantuje bezpłatny przejazd, ubezpieczenie oraz obiad.


UWAGA !!! W dniach 26 - 29 sierpnia zapisywać się mogą tylko seniorzy wraz z dziećmi nad którymi będą sprawować opiekę. W przypadku wolnych miejsc w dniach późniejszych będą prowadzone zapisy samych seniorów chcących wziąć udział w wydarzeniu.
Niezbędne dane do ubezpieczenia i kontaktu:
• imię i nazwisko,
• adres zameldowania,
• PESEL,
• nr telefonu.

Wyjazd 5 września 2020 r. o godzinie 7:30 z ul. Nauczycielskiej w Świdnicy. Przewidywany powrót do Świdnicy o godzinie 19:00. W programie zwiedzanie oraz warsztaty artystyczne w Muzeum Bożeny Nemcovej.


Liczba miejsc jest ograniczona - w wyjeździe może uczestniczyć 45 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.