Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

04.12.2019 Międzypokoleniowy Turniej Szachowy
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 04 grudnia 2019 roku w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” odbył się Międzypokoleniowy Turniej Szachowy. W zorganizowanym przedsięwzięciu wzięły udział cztery drużyny: dwie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu – Grupa VOLONTARIUS oraz dwie z sekcji szachowej działającej przy Domu Dziennego Pobytu Nr 5.