Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

20.11.2019 Senior i  Junior na ludową nutkę
W dniu 20.11.2019 roku w Sali Kominkowej przy Parafii Pogorzelec odbyła się XIII edycja Integracyjnego Przeglądu Piosenki pod hasłem „Na ludową nutę”. W specjalnie dobranym repertuarze i w pięknych ludowych strojach zaprezentowali się główni bohaterowie tego wydarzenia:  przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu, uczestnicy  Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu i seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” w Kędzierzynie-Koźlu.