Projekt pod tytułem „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

9.12.2019 Podziękowania
Dziękuję wszystkim za wspaniałe adwentowe popołudnie w pałacu i w młynie. Życzymy wszystkim pięknych świąt Bożego Narodzenia. W nowym roku ciszy i spokoju, ale przede wszystkim zdrowia. Życzymy jeszcze entuzjazmu i radości w pracy dla ogółu społeczeństwa. Widzimy, że wiele osób niestety nie zna takiej działalności.
Klub dla seniorów dobrego samopoczucia Vera Mimrová