Realizacja warsztatów integracyjnych Klubu Gospodyń Miejskich,  w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V- A Republika Czeska - Polska

Warsztaty motywacyjne dla babć, matek i młodszych pokoleń odbywały się w międzypokoleniowym miejscu spotkań – kłodzki ratusz, prowadzone przez Panią Marzenę Zdolską,  trenerkę z zakresu rozwoju osobistego, marketingu i budowania marki. Celem warsztatów motywacyjnych było budowanie wewnętrznej siły i motywacji, praca z certyfikowanym trenerem daje kobietom możliwość nauki jak korzystać ze swoich naturalnych talentów, pozwala odkryć mocne strony i uczy jak z nich korzystać. W okresie od września do października 2020 r. zrealizowano następujący zakres warsztatów:
• Zapoznanie z rozwojem osobistym
• Inteligencja emocjonalna w praktyce
• Wyznaczanie celów metodą SMART
• Kobiecość – czym jest i jak na nas wpływa
• Krąg kobiet
• Mapy marzeń
W związku z wzrostem zakażeń i wprowadzeniem nowych obostrzeń przez rząd RP w dniu 26.10.2020 r. realizacja warsztatów został wstrzymana do odwołania.